Apsis Editör Ekibi
3 Haziran 2024

KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı

KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı, 03/05/2024 tarihinde KOSGEB tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu programda, ülkemizin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin iş süreçlerinin geliştirilmesi ve verimli hale getirilmesi, rekabet güçlerinin yükseltilmesi ve ekonomideki paylarının arttırılması amacıyla dijital dönüşüm süreçleri desteklenmektedir.

Destek Unsurları ve Koşulları

Bu programda işletmelerin protokol imzalanan bankalardan (Türkiye Ekonomi Bankası - TEB) kullanacakları yatırım kredisinin faiz giderlerine geri ödemesiz destek sağlanmaktadır. Programdan yalnızca 1 kez yararlanılmaktadır.

Yalnıza Türk Lirası cinsinden olmak üzere alt limiti 1 milyon TL, üst limiti ise 20 milyon TL olarak kullandırılabilecek kredinin faizine 20 puanlık destek verilebilmekte olup, bu oran işletme bazında KOSGEB tarafından belirlenmektedir.

İşletmenin bankalardan kullanacağı kredinin vadesi en fazla 36 aydır. 12 aylık program süresi içerisinde kredi kullanım süreçleri tamamlanmış olan kredilerin taksit ödemeleri eşit taksitler halinde 3’er aylık dönemlerde gerçekleştirilir. Ayrıca Banka tarafından uygun bulunması halinde kredi vadesi 36 ayı aşmayacak şekilde 6 aya kadar ödemesiz dönem uygulanabilir.

Programa başvuru sonrasında program süresi boyunca kredi kullanmamış işletmeler, programdan faydalanmamış kabul edilmektedir.

Program kapsamında kullanılacak yatırım kredisine karşılık olarak yeni makine, teçhizat, yazılım ve donanım giderleri içinden programa başvuru sonrasında KOSGEB Kurulu tarafından uygun bulunanlar desteklenir. Tek bir gider için birden fazla Bankadan kredi kullanılamaz.

Program süresi içerisinde istenilen herhangi bir tarihte kredi kullanılabilir. Kullanılan kredinin vadesinin bu süreyi aşması, kredi faiz desteğinden faydalanılmasına engel teşkil etmez.

Destekten Yararlanma Şartları

Bu destekten imalat sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükte olan işletmeler yararlanabilir.

TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) tarafından belgelendirilen dijital dönüşüm danışmanlarından dijital dönüşüm danışmanlığı hizmeti almış ve onaylı Dijital Dönüşüm Değerlendirme Analizi ve Yol Haritası Raporu bulunan işletmeler başvuru yapabilir. Rapor onay tarihinden itibaren 1 yıl içinde programa başvuru yapılması gerekir.

Kimler Desteklerden Yararlanamaz?

Ana faaliyet kodu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından belirtilen “Uygun Bulunmayan Sektör ve Faaliyetler” tablosunda yer alan veya bu tabloda yasaklanan faaliyetlerde bulunan işletmeler bu programa başvuramaz.

Son 3 mali yıl faaliyet kârı veya son mali yıl özkaynaklar toplamı negatif olan işletmeler programa başvuru yapamaz.

KOSGEB tarafından belirlenen desteklemeye esas toplam tutarın asgari %80’i kadar banka kredisi tahsis edilemeyen işletmeler programdan faydalanamaz. Banka tarafından program kapsamında tahsis edilen toplam kredi tutarı hiçbir koşulda 1 milyon TL’nin altında olamaz.

Mikro ölçekli işletmeler programdan yararlanamaz.

Detaylı bilgi ve hizmet için bize ulaşabilirsiniz.


Diğer Blog Yazılarına Göz Atın
Apsis Editör Ekibi

Apsis Editör Ekibi

2019 yılından bugüne kadar devlet teşvikleri alanında faaliyet gösteren Apsis Danışmanlık Hizmetleri, sağlık turizmi, imalat sanayi, ihracatçı işletmeler ile çeşitli KOSGEB ve TÜBİTAK projelerinde terzi usulü anlayışı profesyonel bir yaklaşımla yerine getirerek milyonlarca lira devlet desteğini işletmelere kazandırmaktadır.

Whatsapp Whatsapp