Lojistik ve Taşımacılık Sektörü Destekleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış uluslararası yük taşımacılığı, uluslararası lojistik işletmeciliği ve uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü hizmetlerine (acentelik hizmetleri hariç) ilişkin faaliyet belgesi/ruhsat/çalışma izni vb. belgeye sahip olan ve karayolu, havayolu, denizyolu veya demiryolunun bir veya birkaçı ile Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler, gerçekleştirdikleri hizmet ihracatı kapsamında döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinden biri olarak kabul edilmekte ve çeşitli teşvik unsurları ile desteklenmektedir.

Verilen Destekler

Destek Unsuru Destek Oranı İlave Destek Destek Üst Limiti Destek Süresi
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği %50 +%10 5,5 milyon TL / Yıllık 5 yıl
Yurt Dışı Birim Kira ve Komisyon Desteği %50 +%10 2,2 milyon TL / Birim başına yıllık 5 yıl
Yurt Dışı Marka Tescil ve Koruma Desteği %50 +%10 1,8 milyon TL / Yıllık Süresiz
Pazara Giriş Belgeleri Desteği %50 +%10 5,5 milyon TL / Yıllık Süresiz
Yurt Dışı Fuar ve Etkinliklere Katılım Desteği %50 / %60 +%10 928 bin TL / Etkinlik Başına Süresiz
Ürün Yerleştirme Desteği %50 - 1,8 milyon TL / Yıllık 5 yıl

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve yıllık en fazla 5,5 milyon TL tutarında desteklenir. Bakanlıkça belirlenmiş hedef ve öncelikli ülkelerde yapılan harcamaların destek oranına %10 eklenir.

Desteklenen Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri

 • TV/Radyo reklamları, reklam yayın telifi, reklam videolarının ülke bazlı adaptasyonu
 • İnternet ortamında verilen reklamlar
 • Sosyal medya yönetimi / tasarımı / bakımı / güncellemesi
 • Sosyal medyada öne çıkarılmış sponsorlu reklamlar
 • İnternet sitesi tasarımı / bakımı / güncellemesi
 • Akıllı cihazlara yönelik uygulama giderleri
 • Arama motoru ve dijital platformlardaki reklamlar
 • Afiş, Broşür, El ilanı, Katalog
 • Gazete / dergi reklamları
 • Elektronik ekranlar
 • Billboard/pano/tabela
 • Bina/cephe/duvar/çatı reklamı
 • Durak/taşıtlarda yer alan reklam/giydirme
 • Totem reklamı
 • Uçak/paraşüt/drone ile yapılan reklamlar
 • Basın tanıtımı, lansman faaliyetleri
 • Marka promosyon/iletişim/medya takip/basın ve halkla ilişkiler ajansı hizmetleri
 • Satışa konu olmayan ve üzerinde markanın yer aldığı eşantiyon malzemeleri
 • Tanıtım filmi/programı yapım ve yayın
 • Sinema reklamı (ürün yerleştirme hariç)
 • Sponsorluk
 • Toplu e-posta/SMS/MMS vb. gönderimi

Yurtdışı Birim Kira ve Komisyon Desteği

Yurtdışında açılacak en fazla 5 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması ve/veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve birim başına yıllık en fazla 2,2 milyon TL'ye kadar desteklenir. Paylaşımlı ofis kiralaması destek kapsamındadır.

Kiralama, Türkiye'deki şirket tarafından yapılabileceği gibi şirket ile organik bağı bulunan yurt dışındaki şirket tarafından da yapılabilir. 

Desteklenen birim hiçbir suretle alt kiralamaya tabi tutulamaz.

Yurtdışı Fuar ve Etkinliklere Katılım Desteği

Bakanlık tarafından belirlenen ve yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, seminer, festival ve benzeri etkinliklere yönelik bireysel katılım giderleri %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 928 bin TL'ye kadar desteklenir. Milli katılımlarda destek oranı %60 olarak uygulanır.

Bakanlıkça belirlenmiş hedef ve öncelikli ülkelerde yapılan harcamaların destek oranına %10 eklenir.

Yurt Dışı Marka Tescil ve Koruma Desteği

Yurt içinde tescil edilmiş markaların yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık 1,8 milyon TL'ye kadar desteklenir. Bakanlıkça belirlenmiş hedef ve öncelikli ülkelerde yapılan harcamaların destek oranına %10 eklenir.

Yurt dışında marka tescilineilişkin olarak marka/patent bürosu hizmetlerine, markanın ilgili ülkede başka bir şirket/kuruluş adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme ve tescil yenileme giderleri ile bütün zorunlu giderler desteklenir. Hukuki danışmanlık giderleri sadece markanın yurt dışında korunmasına yönelik olarak ve yıllık en fazla 200.000 TL tutarında desteklenir.

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık 5,5 milyon TL'ye kadar desteklenir.

Desteklenen Faaliyetler

 • Müracaat ve doküman inceleme giderleri
 • Belgelendirme tetkik giderleri
 • Belge kullanım ücretleri
 • Zorunlu kayıt ücretleri
 • Gözetim giderleri
 • Yenileme giderleri
 • Test/analiz giderleri

Desteklenen Belge ve Sertifikalar

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 
 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO 14064-1 / 2018 Sera Gazı Standartları – Karbon Ayak İzi
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
 • ACA-ACI (Airport Carbon Accreditation)
 • BRC S&D (Storage And Distribution)
 • FMC (The Federal Maritime Commission)
 • IATA Operational Safety Audit (IOSA)
 • IATA Safety Audit for Ground Operations (ISAGO)
 • IATA Standard Safety Assessment (ISSA)
 • IATA Fuel Quality Pool (IFQP)
 • IATA Drinking-Water Quality Pool (IDQP)
 • IATA De-Icing/Anti-Icing Quality Control Pool (DAQCP)
 • ISO/IEC 14000 serileri
 • ISO/IEC 27000 serileri
 • ISO 28000 serileri
 • TAPA FSR (The Transported Asset Protection Association Freight Security Requirements )
 • TAPA TSR (The Transported Asset Protection Association Trucking Security Requirements)
 • TAPA PSR (The Transported Asset Protection Association Parking Security Requirements)
 • ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi
 • Standart dışı/Gabari Dışı Yüklerin Taşınmasında Talep Edilen Yol İzin Belgeleri
 • Sustainable Logistics

Ürün Yerleştirme Desteği

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla  5 yıl boyunca, %50 oranında ve  yıllık en fazla 1,8 milyon TL tutarında desteklenir.

! Hedef ve öncelikli ülkeler; ABD, Polonya, Brezilya, Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti, Hindistan, İngiltere, Rusya Federasyonu


Ne Yapıyoruz?

Destek kalemlerinin hatasız ve en kısa sürede bütçenize kazandırılması için destek başvuruları öncesinden, desteklerin banka hesaplarına geçmesine kadar tüm süreçlerde danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Detaylı bilgi ve hizmet alımı için bize  e-posta gönderebilir ya da bizi  arayabilirsiniz.

Whatsapp Whatsapp