Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesi

Bölgesel Yatırım Teşvikleri Destek Unsurları 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
KDV İstisnası + + + + + +
Gümrük Vergisi Muafiyeti + + + + + +
Vergi İndiriminin Sabit Yatırım Tutarına Oranı %15 %20 %25 %30 %40 %50
Vergi İndiriminin Kullanım Oranı %50 %55 %60 %70 %80 %90
SGK Primi İşveren Hissesi Destek Tutarının Sabit Yatırıma Oranı %10 %15 %20 %25 %35 %50
SGK Primi İşveren Hissesi Desteği Süresi 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl
Yatırım Yeri Tahsisi + + + + + +
Kredi Faiz/Kâr Payı Desteği  - TL/Döviz - - 3/1 puan 4/1 puan 5/2 puan 7/2 puan
Kredi Faiz/Kâr Payı Desteği Üst Limiti - - 1 milyon TL 1.2 milyon TL 1.4 milyon TL 1.8 milyon TL
Sigorta Primi Desteği - - - - - 10 yıl
İnşaat-Yapı Harçları, Emlak ve Damga Vergileri Muafiyeti + + + + + +

Yatırım Teşvik Uygulamasında Bölgeler


1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Tekirdağ.


2. Bölge: Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale(Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli, Edirne, Isparta, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Konya, Manisa, Sakarya, Yalova.


3. Bölge: Adana, Burdur, Düzce, Gaziantep, Karaman, Kırıkkale, Kütahya, Mersin, Samsun, Trabzon, Rize, Uşak, Zonguldak.


4. BölgeAfyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Elâzığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Nevşehir, Sivas.


5. Bölge: Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat.


6. BölgeAdıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri.


Bölgesel Teşvikten Yararlanan Sektörler

Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenecek yatırımlarda sektörlere göre asgari yatırım tutarı, il ve bölge bazında değişkenlik gösterir.

 • Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5'te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar
  hariç)
 • Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil)
 • Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6'da belirtilen yatırım konuları hariç)
 • Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8'de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç)
 • Giyim eşyası imalatı
 • Derinin tabaklanması ve işlenmesi
 • Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB'de yapılacak yatırımlar)
 • Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı
 • Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı
 • Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı
 • Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı
 • Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı
 • Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai- kimyasal ürünlerin imalatı
 • İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı
 • Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı
 • Patlayıcı madde imalatı
 • İç ve dış lastik imalatı
 • Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç)
 • Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç)
 • Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç)
 • Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı
 • Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı
 • Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kaldırım taşı imalatı
 • İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı
 • Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, kireç, alçı
 • İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar
 • Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi
 • Metal eşya
 • Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç)
 • Makine ve teçhizat imalatı
 • Sınai kalıp
 • Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı
 • Elektrikli makine ve cihazları imalatı
 • Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı
 • Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı
 • Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi
 • Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı
 • Motosiklet ve bisiklet üretimi
 • Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç), müzik aletleri imalatı, spor malzemeleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı
 • Oteller
 • Öğrenci yurtları
 • Soğuk hava deposu hizmetleri
 • Lisanslı depoculuk
 • Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)
 • Hastane yatırımı, huzurevi
 • Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil
 • Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri
 • Kömür gazı üretimi (sentez gazı)
 • Seracılık

Destek Unsurları

KDV İstisnası

Yatırım olarak kabul edilen, makine, teçhizat alımları ile bina/inşaat harcamalarında KDV istisnası uygulanmaktadır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti

İstisnalar hariç olmak üzere yatırım kapsamında satın alınan ithal makine, teçhizatlarda gümrük vergisi muafiyeti uygulanmaktadır. Gümrük Vergisinden muafiyet sağlanamayacak makine ve teçhizatlar için  bize ulaşın.

Gelir/Kurumlar Vergisi İndirimi

Gelir veya kurumlar vergisi, tabloda öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar yukarıdaki tabloda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanır. İndirimli oranlar stopaj suretiyle yapılan vergilendirmede uygulanmaz.

Stratejik yatırımlar için tüm bölgelerde uygulanacak vergi indirimi oranı %90 ve yatırıma katkı oranı %50 olarak uygulanır.

Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar ile finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar  vergi indirimi desteğinden yararlanamaz.

Yatırımın organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilmesi veya endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik yatırımlar) gerçekleştirilmesi ya da yatırımın, aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak bir yatırım olması durumunda  bulunulan bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde desteklerden yararlanılabilir.

Alt bölge desteğinden yararlanarak 6'ncı bölgede gerçekleştirilecek bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar için vergi indirimi desteği, bölgede geçerli olan  yatırıma katkı oranına 5 puan ilave edilmek suretiyle uygulanır.

OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre  orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden  orta-yüksek teknolojili yatırım konularında belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar, İstanbul ili hariç olmak üzere 1'inci, 2'nci ve 3'üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde  4'üncü bölgede uygulanan, 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır. Ancak, komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere  İstanbul ilinde,  orta-yüksek teknolojili yatırım konulanda gerçekleştirilecek,  organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde asgari 5 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgeleri dışındaki asgari 10 milyon TL tutarındaki yatırımlara  1'inci bölgedeki bölgesel destekler uygulanır.

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında,  alt bölge desteklerinden yararlanacak ilçeler listesinde yer alan  1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ilçenin bulunduğu ilin bir alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanır. Söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanır.  5'inci bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara 6'ncı bölgeye sağlanan bölgesel destekler uygulanır. Söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara ise 6'ncı bölge destekleri uygulanmakla birlikte vergi indirimi desteği, bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 5 puan ilave edilmek suretiyle uygulanır.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Tamamlama vizesi yapılmış  komple yeni yatırımlarda teşvik belgesiyle gerçekleşen yatırımla sağlanan istihdam için sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı yukarıdaki tabloda belirtilen süre ve sınıra kadar desteklenir.

Tamamlama vizesi yapılmış  diğer yatırım cinslerinde yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son 6 aylık ortalama işçi sayısına teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla ilave edilen istihdam için sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı yukarıdaki tabloda belirtilen süre ve sınıra kadar desteklenir.

Stratejik yatırımlar için bu destek 6'ncı bölgede 10 yıl, diğer bölgelerde 7 yıl süreyle uygulanır.

Stratejik yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteğinin miktarı 1, 2, 3, 4 ve 5'inci bölgelerde sabit yatırım tutarının %15'ini geçemez. Bu husus,  Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda uygulanmaz.

Maden arama yatırımlarında, yukarıdaki tabloda belirtilen süreler dikkate alınarak tamamlama vizesi yapılmadan önce de destek alımına başlanabilir.

Bu desteğin uygulanmasında, işverenin sosyal güvenlik işyeri numarası altında ilgili mevzuatta belirlenen  alt işverenler tarafından istihdam edilen işçi sayısı da dikkate alınabilir.

Bu desteğin alınmasında, teşvik belgesi müracaatı sırasında, vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla, vergi indirimi için öngörülen yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak yatırıma katkı oranları uygulanır.

Destek uygulama süresince her ay bildirilen kadın ve/veya genç (18-25 yaş) sigortalılardan çalışma süreleri 1 yılı aşanların sayısı, teşvik belgesinde belirtilen sürelere ek 1 ay ilave olunarak azami destek tutarının hesaplanmasında dikkate alınır.

Yatırımın organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilmesi veya endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik yatırımlar) gerçekleştirilmesi ya da yatırımın, aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak bir yatırım olması durumunda  bulunulan bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde desteklerden yararlanılabilir.

Alt bölge desteğinden yararlanarak 6'ncı bölgede gerçekleştirilecek bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar için sigorta primi işveren hissesi desteği, bölgede geçerli olan süreye  2 yıl ilave edilerek uygulanır.

OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre  orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden  orta-yüksek teknolojili yatırım konularında belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar, İstanbul ili hariç olmak üzere 1'inci, 2'nci ve 3'üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde  4'üncü bölgede uygulanan, 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır. Ancak, komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere  İstanbul ilinde,  orta-yüksek teknolojili yatırım konularında gerçekleştirilecek,  organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde asgari 5 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgeleri dışındaki asgari 10 milyon TL tutarındaki yatırımlara  1'inci bölgedeki bölgesel destekler uygulanır.

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında,  alt bölge desteklerinden yararlanacak ilçeler listesinde yer alan  1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ilçenin bulunduğu ilin bir alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanır. Söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanır.  5'inci bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara 6'ncı bölgeye sağlanan bölgesel destekler uygulanır. Söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara ise 6'ncı bölge destekleri uygulanmakla birlikte sigorta primi işveren hissesi desteği süresine bölgede geçerli olan süreye 2 yıl ilave edilerek uygulanır.

Yatırım Yeri Tahsisi

Teşvik belgesi düzenlenmiş stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için,  Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında yatırım yeri tahsis edilebilir.

Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar ile finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlara  yatırım yeri tahsis edilmez.

Kredi Faiz/Kâr Payı Desteği

Bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70'ine kadar olan kısmı, faiz/Kâr payı azami ilk 5 yıl için ödenmek kaydıyla için tabloda belirtilen puanlarda desteklenir.

Tüm bölgelerde gerçekleştirilecek  Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için TL cinsi kredilerde yatırım konusu ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise 10 puan, diğerlerinde 8 puan, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puan destek verilir. Faiz veya kâr payı desteği tutarı, sabit yatırım tutarının %20'sini aşmamak kaydıyla 75 milyon TL'den fazla olamaz.  Diğer stratejik yatırımlar için TL cinsi kredilerde 5 puan, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puan desteklenir. Faiz veya kâr payı desteği tutarı, sabit yatırım tutarının %10'unu aşmamak kaydıyla 75 milyon TL'den fazla olamaz.

İlgili bölgeler için belirlenen destek üst limitlerinden düşük olmamak ve sabit yatırım tutarının %20'sini geçmemek kaydıyla, asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden)  sera yatırımları için TL cinsi kredilerde 7 puan, döviz ve dövize endeksli kredilerde 3 puan destek verilir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı TL cinsinden “ Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” kapsamında  stratejik yatırımlar ile  öncelikli yatırım konuları arasında yer alan yatırımlarda 5 puan, 5. ve 6. bölgeler için 7 puan, diğer bölgelerde ise kendi bölgesinde geçerli puan uygulanır.

5'inci bölgede gerçekleştirilecek  imalat sanayi (US-97 Kodu: 15-37) yatırımlarında, TL cinsi krediler için 7 puan destek verilir. 

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz veya kâr payı desteğinin tabloda belirtilen  destek üst limitleri, 3'üncü ve 4'üncü bölge illerinin belirli ilçelerindeki organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde yapılacak yatırımlarda ve 5'inci ve 6'ncı bölge illerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi (US-97 Kodu: 15-37) yatırımlarında, TL cinsi krediler için  bir kat artırılarak uygulanır.

Faiz veya kâr payı desteği tutarı,  asgari 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları ile  AR-GE ve çevre yatırımlarında sabit yatırım tutarının %10'unu geçmemek kaydıyla 10 milyon TL'yi geçemez. 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (US-97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353) konusunda kullanılmış komple tesis hariç olmak üzere  kullanılmış makine ve teçhizat ile  belediyelerin yapacağı yatırımlar için  faiz veya kâr payı desteği uygulanmaz.

Sigorta Primi Desteği

Tamamlama vizesi yapılan yatırımla sağlanan  ilave istihdam için işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken  sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip 10 yıl süreyle karşılanabilir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için, 6'ncı bölge dışında kalan bölgelerde, yatırıma konu olan ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise 7 yıl, diğerlerinde ise 5 yıl süreyle destek sağlanabilir.

Bu desteğin uygulanmasında, işverenin sosyal güvenlik işyeri numarası altında ilgili mevzuatta belirlenen  alt işverenler tarafından istihdam edilen işçi sayısı da dikkate alınabilir.

Destek uygulama süresince her ay bildirilen kadın ve/veya genç (18-25 yaş) sigortalılardan çalışma süreleri 1 yılı aşanların sayısı, teşvik belgesinde belirtilen sürelere ek 1 ay ilave olunarak dikkate alınır.

Alt bölge desteklerinden yararlanacak ilçeler, sigorta prim desteğinden faydalanamaz.

İnşaat-Yapı Harçları, Emlak ve Damga Vergileri Muafiyeti

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Ek 2’nci maddesi ve  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 8) uyarınca Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalara (ilave ve tadiller dahil) bina inşaat harcı istisnası uygulanmaktadır.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin g) bendi uyarınca Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisi muafiyetinden faydalandırılır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun Ek 2’nci maddesinin 2’nci fıkrasının ç) bendi ile (2) sayılı tablonun  IV-Ticari ve Medeni İşler başlığında yer alan iş ve işlemler için damga vergisi muafiyeti düzenlenmiştir.


Dip Notlar

 • İstanbul ili hariç olmak üzere Bakanlık tarafından ilan edilen  İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır.
 • Turizm yatırım/işletme belgeli özel tesis, yayla/dağ evi ve butik  otel yatırımlarında "3 yıldız ve üzeri" şartı aranmaz.
 • 6'ncı bölgede gerçekleştirilecekler ve US-97 Kodu 2102, 2109.1.02, 2109.3, 2109.4 olan üretim konularına yönelik yatırımlar hariç olmak üzere, sadece kağıt hamurundan başlayan  entegre kağıt ve kağıt ürünleri üretimi konusundaki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilir.
 • Entegre hayvancılık yatırımlarında;
  • 1'inci ve 2'nci bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 700 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, damızlık küçükbaş hayvan entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).
  • 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).
  • 6'ncı bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından "şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, ekmek (donuk ekmek ve ekmek hamuru hariç), pirinç, rakı, bira, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması" yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.
 • Derinin tabaklanmasına yönelik yatırımlar sadece organize sanayi bölgelerinde teşvik edilir.
 • Altıncı Bölge hariç olmak üzere,  iplik (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil hariç) konusunda sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır. Ayrıca, İstanbul ili hariç olmak üzere, 1'inci ve 2'nci bölgelerde asgari 2 milyon TL, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci bölgelerde asgari 1 milyon TL ve 6'ncı bölgede asgari 500 bin TL tutarındaki dokuma yatırımları bulunduğu bölgenin bölgesel desteklerinden yararlanır. Söz konusu tutarların altında kalan yatırımlar genel teşvik uygulamalarından yararlanır. Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.
 • 6'ncı bölge hariç olmak üzere, I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek  maden istihraç ve/veya işleme yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.
 • Aşağıda belirtilen yatırım konuları  bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır:
  • Müteharrik karakterli araçlar hariç olmak üzere lojistik yatırımları.
  • Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları.
  • Asgari 5 milyon TL tutarındaki havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımları ile liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dahil).
  • İstanbul İli hariç olmak üzere, rafine edilmiş petrol ürünleri yatırımları.
  • 4'üncü ve 5'inci bölgelerde gerçekleştirilecek cam ve cam ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar (çok katlı yalıtım camları hariç).
  • Turizm yatırım veya işletme belgeli deniz turizmi tesis yatırımları.
  • 5'inci bölge illerinde aynı organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilecek komple yeni cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında her üç yatırım konusunu içeren entegre yatırımlardan, iplik ve dokuma kapasitesinin apreleme kapasitesini aşmaması kaydıyla  EK-2A ve  EK-4’de belirtilen asgari tutarları ayrı ayrı sağlayan yatırımlar.
  • 4'üncü ve 5'inci bölgelerde gerçekleştirilecek kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar.
 • Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır. Ancak, bölgesel nitelikteki entegrasyon yatırımlarında entegrasyonu oluşturan ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlar, ayrı teşvik belgesi düzenlenmesi kaydıyla bulunduğu bölgenin desteklerinden yararlanır.
 • Asgari 5 milyon TL tutarındaki  sondaj yatırımları 2'nci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.
 • Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak  çağrı merkezleri ve  veri merkezleri, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın yararlanır.
Whatsapp Whatsapp