Sağlık turizmi faaliyeti yürüten şirketlerin Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alması yasal bir zorunluluk olup, yetki belgesi olmayan firmaların faaliyetleri Bakanlıkça durdurulabilmektedir. 

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alarak vergi ve teşvik avantajlarından yararlanabilenler;

Sağlık Kurumları: Hastane, Tıp Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Poliklinikler, Muayenehaneler, Dal (Fizik Tedavi, Göz, Diğer) Merkezleri.

Aracı Kurumlar: TÜRSAB İşletme Belgesi sahibi seyahat acentaları.

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alımında mevzuatın gerektirdiği kriterlere uygun ve kolayca belge alımı için bize ulaşın, alanında uzman ve profesyonel ekibimizle teşvik ve vergi avantajının ilk adımını birlikte atalım.

Sağlık Turizmi Teşvikleri

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olan şirketler, aşağıda belirtilen harcamalarının %60-70 kadarını nakden geri alabilmektedir.

Destek Konusu Hastane, Merkez, Acente Muayenehane, Poliklinik Limit Türü / Süresi
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği 18.894.739 TL 7.429.665 TL Yıllık / 5 Yıl
Hasta Yol Desteği 18.894.739 TL 1.857.030 TL Yıllık / 5 Yıl
Acente Komisyon Desteği 3.714.060 TL 741.576 TL Yıllık / 5 Yıl
İstihdam Desteği 7.429.665 TL 1.857.030 TL Yıllık / 5 Yıl
Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği 2.970.939 TL 741.576 TL Yıllık
Yurtdışı Birim Kira Desteği 4.457.181 TL 1.857.030 TL Birim Başına Yıllık
Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği     928.515 TL / 1.857.030 TL 928.515 TL / 1.857.030 TL Etkinlik Başına
Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği 928.515 TL 928.515 TL Etkinlik Başına
Yurt Dışı Marka Tescil ve Korunma Desteği 1.857.030 TL 1.857.030 TL Yıllık
Belgelendirme (Pazara Giriş Belgeleri) Desteği 1.857.030 TL 1.857.030 TL Belge Başına
Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Desteği 1.857.030 TL 1.857.030 TL Program Başına
Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği 7.429.665 TL 7.429.665 TL Yıllık
Ürün Yerleştirme Desteği 3.714.060 TL 3.714.060 TL Yıllık / 5 Yıl

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Destek Süresi: 5 yıl

Desteğin Yıllık Üst Limiti: 18.894.739 TL (muayenehane ve poliklinikler için 7.429.665 TL)

Yurtdışına yönelik ve yabancı dilde gerçekleştirilecek reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderlerin %60'ı desteklenmektedir.

Hedef ve öncelikli ülkelere yönelik faaliyetlerde destek oranı %70 olarak uygulanır.

Desteklenen Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri

 • Arama motoru veya sosyal medyada reklamları ile bu reklamların tasarımı, yönetimi, güncellemesi, içeriklendirilmesi

 • İnternet sitesi/platform tasarımı, bakımı, güncellemesi, içeriklendirmesi

 • Çevrimiçi ortamda verilen reklamlar

 • Mobil uygulama giderleri

 • Periyodik elektronik dergilerde, kataloglarda, insertlerde yer alma veya reklam verme

 • Tanıtım/pazarlama süreç yönetim platformu/yazılımı giderleri

 • E-ticaret/platform sitelerine üyelik

 • TV, radyo reklamları, yayın telifi, sponsorluk, ülke bazlı yerelleştirme giderleri

 • Afiş, broşür, el ilanı, katalog, gazete/dergi reklamları, periyodik dergilerde/kataloglarda reklam

 • Elektronik ekranlar, billboard, pano, tabela, bina, cephe, duvar, çatı reklamı, durak/taşıtlarda yer alan reklam/giydirme, totem reklamı

 • Uçak/paraşüt/drone ile yapılan reklamlar

 • Basın tanıtımı, kokteyl, seminer, konferans, sunum, firma, hizmet, marka lansmanı faaliyetleri

 • Marka promosyon/iletişim/medya takip/danışmanlık/basın ve halkla ilişkiler ajansı ücretleri/komisyonları/genel dağıtım sistemleri/acente ve temsilcilik gibi danışmanlık ve komisyon harcamaları

 • Tanıtım filmi yapım ve yayın

 • Sinema reklamı

 • Eşantiyon malzemeleri

 • Özel tanıtım giderleri kapsamında yurt dışında gerçekleştirilecek faaliyetler 

Sosyal medya ve arama motoru reklamları tasarımı, güncellemesi, içeriklendirmesi ve yönetimine ilişkin giderler 2023 yılı için aylık en fazla 10.000 TL tutarında desteklenir. Bu giderlerin desteklenebilmesi için ise sponsorlu reklamlar aracılığıyla sosyal medya sayfasına yönelik düzenli olarak tanıtım yapılması gerekir.

Desteklenmeyen Faaliyetler

 • Ulaşım ve konaklama giderleri
 • Tanıtım malzemelerinin nakliye bedelleri
 • Türkçe yapılan tanıtım harcamaları
 • Yurtiçine yönelik tanıtım harcamaları
 • Yurtdışında Türkçe yayın yapan yayın organlarında yayınlanan tanıtım harcamaları
 • Arama motoru optimizasyonu faaliyetlerine ilişkin giderler

Hasta Yol Desteği

Destek Süresi: 5 yıl

Hasta Başına Desteğin Yıllık Üst Limiti: 37.079 TL 

Desteğin Toplam Yıllık Üst Limiti: 18.894.739 TL (muayenehane ve poliklinikler için 1.857.030 TL)

Türkiye’ye gelen hastaların uçak bileti tutarının %60'ı desteklenmektedir.

Destekten yararlanabilmek için Türkiye'ye giriş yapan hastanın en geç 7 gün içinde sağlık kurumuna kayıt yaptırması zorunludur.

Acente Komisyon Desteği

Destek Süresi: 5 yıl

Desteğin Yıllık Üst Limiti: 3.714.060 TL (muayenehane ve poliklinikler için 741.576 TL)

Sağlık kuruluşlarının, aracı kurumlara ödedikleri komisyon giderlerinin %60'ı desteklenmektedir.

Bu destekten sadece sağlık kurumları yararlanmakta olup, yurt dışı acenteler aracılığıyla hasta getiren seyahat acenteleri için destek verilmez.

İstihdam Desteği

Destek Süresi: 5 yıl

Desteğin Yıllık Üst Limiti: 7.429.665 TL (muayenehane ve poliklinikler için 1.857.030 TL)

Persone Başına Aylık Destek Üst Limiti: 33.371 TL

İstihdam edilen personelin brüt maaşının %60'ı desteklenir.

Personelin desteklenebilmesi için yeterli düzeyde yabancı dil bilmesi ve en az ön lisans mezunu olması gereklidir. Bakanlık tarafından ön onay verilmeyen personel için destek verilmez.

Desteklenen Meslekler

 • Tercüman
 • Pazarlama Uzmanı
 • Çağrı Merkezi Personeli
 • Sosyal Medya Uzmanı
 • Rehber
 • Sosyal Hizmet Uzmanı
 • Bakım Elemanı

Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği

Desteğin Yıllık Üst Limiti: 2.970.939 TL (muayenehane ve poliklinikler için 741.576 TL)

İstihdam edilen personelin yabancı dil ve sağlık turizmine yönelik giderlerinin %60'ı desteklenir.

Giderlerin desteklenebilmesi için yabancı dil veya sağlık turizmi eğitiminin Bakanlık ile protokol imzalamış kurum ve kuruluşlardan alınmış olması gereklidir.

Yurtdışı Birim Kira Desteği

Destek Süresi: Ülke Başına 5 yıl

Desteğin Yıllık Üst Limiti: 4.457.181 TL (muayenehane ve poliklinikler için 1.857.030 TL)

Yurt dışında açılan ofis(ler)e ait vergi dahil brüt kira ve komisyon giderlerinin %60'ı desteklenir. Ofisin/birimin açılması ve işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri ile paylaşımlı ofis giderleri destek kapsamındadır.

Destek verilecek birim sayısı en fazla 25’tir.

Harcama faaliyetinin hedef ve öncelikli ülkelere yönelik gerçekleştirilmesi halinde destek oranı 10 baz puan arttırılarak (%70 olarak) uygulanmaktadır.

Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği

Desteğin Etkinlik Başına Üst Limiti: 928.515 TL (Prestijli etkinliklerde 1.857.030 TL)

Bakanlıkça belirlenen yurt dışı etkinliklere stant ile katılım giderlerinin %60'ı desteklenir. Nakliye, kayıt ücretleri ve stant harcamaları ile en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı ulaşım giderleri destek dahilindedir.

Harcama faaliyetinin hedef ve öncelikli ülkelere yönelik gerçekleştirilmesi halinde destek oranı 10 baz puan arttırılarak (%70 olarak) uygulanmaktadır.

Stant harcamaları, standın tasarımı, konstrüksiyonu, kurulumu ile raf, ışıklandırma, internet, elektrik, temizlik, halı, masa, sandalye gibi stant ile ilgili harcamaları içermekte olup güvenlik, hostes ve tercümanlık hizmetine ilişkin harcamaları içermez.

Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği

Desteğin Etkinlik Başına Üst Limiti: 928.515 TL

Bakanlıkça belirlenen yurt içietkinliklere stant ile katılım giderlerinin %60'ı desteklenir. Nakliye, kayıt ücretleri ve stant harcamaları destek dahilindedir.

Stant harcamaları, standın tasarımı, konstrüksiyonu, kurulumu ile raf, ışıklandırma, internet, elektrik, temizlik, halı, masa, sandalye gibi stant ile ilgili harcamaları içermekte olup güvenlik, hostes ve tercümanlık hizmetine ilişkin harcamaları içermez.

Yurtdışı Marka Tescil ve Korunma Desteği

Desteğin Yıllık Üst Limiti: 1.857.030 TL

Yurt içinde tescil ettirilmiş markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler %60 oranında desteklenir.

Harcama faaliyetinin hedef ve öncelikli ülkelere yönelik gerçekleştirilmesi halinde destek oranı 10 baz puan arttırılarak (%70 olarak) uygulanmaktadır.

Markanın yurt dışında tesciline yönelik marka/patent bürosu hizmetleri, danışmanlık, markanın o ülkede başka bir şirket/kuruluş adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme giderleri ile markanın yurtdışında korunmasına ilişkin hukuki danışmanlık ve diğer yasal giderleri desteklenir.

Belgelendirme (Pazara Giriş Belgeleri) Desteği

Desteğin Belge Başına Üst Limiti: 1.857.030 TL

Kurumların, akredite kurumlardan aldıkları belgeler, sertifikalar ve akreditasyonlar için yaptıkları harcamalar %60 oranında desteklenir.

Ön tanı merkezi ya da ofis açılışına veya işletilmesine yönelik olarak temin edilmesi gereken belgelere ilişkin harcamalar da destek kapsamındadır.

Desteklenen Giderler

 • Müracaat ve doküman inceleme giderleri
 • Belgelendirme tetkik giderleri
 • Belge kullanım ücretleri
 • Zorunlu kayıt ücretleri
 • Gözetim giderleri

Desteklenen Belgeler

 • JCI (Joint Commission International) Akreditasyonu
 • TEMOS Sertifikaları
 • QHA Trent Akreditasyonu
 • Accreditation Canada
 • Australian Council on Healthcare Standards International (ACHSI)
 • Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) Belgesi
 • ISO/IEC 27000 Serileri
 • OHSAS 18000 Serileri
 • ISO/IEC 14000 Serileri
 • ISO 10002
 • The American Accreditation Commision International (AACI)
 • Europespa
 • TÜV Rheinland “Uluslararası Spa Standardı”
 • Global Healthcare Accreditation
 • Well Hotel Certification
 • JACIE Belgesi
 • SRC Center of Excellence Belgesi
 • Person Centered Care
 • Great Place to Work

Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Desteği

Desteğin Program Başına Üst Limiti: 1.857.030 TL

Yurt dışından davet edilen akademisyen, uzman, basın mensubu, deneyimleyici, sektör temsilcilerinin katılımıyla ve münhasıran yurt içindeki tesislerin/hizmetlerin tanıtımına yönelik düzenlenen ve Bakanlıkça uygun görülen eğitim ve tanıtım programlarına ilişkin giderler %60 oranında desteklenir.

Bir takvim yılında en fazla 5 adet program için destek verilir.

Etkinlikten en az 1 ay önce Bakanlıktan ön onay alınır. 

Desteklenen Giderler

 • Organizasyonu yapan işbirliği kuruluşunun ve organizasyona iştirak eden yabancı kurum/kuruluşların en fazla 2 temsilcisinin ekonomi sınıfı ulaşım ve transfer giderleri ile 5 güne kadar konaklama giderleri
 • Tercümanlık giderleri
 • Organizasyon giderleri (yer kirası, ilgili teknik araç ve gereçlerin kira giderleri),
 • Görsel, yazılı ve işitsel tanıtım giderleri
 • Halkla ilişkiler, danışmanlık ve eşleştirme hizmet giderleri
 • Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri

Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği

Desteğin Yıllık Üst Limiti: 7.429.665 TL

Türkiye’ye tedavi edilmek üzere gelen hastalar için Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerinden yaptırılan komplikasyon ve seyahat sağlık sigortasına ilişkin giderler %70 oranında desteklenir.

Sigorta harcamalarının desteklenebilmesi için; sigorta poliçesinin Türkiye’deki tedavi dönemini kapsayacak şekilde, sadece Türkiye’de gerçekleştirilecek tedavilere ve sadece Türkiye’ye yönelik seyahatlere yönelik olarak düzenlenmiş olması gerekir.

Ürün Yerleştirme Desteği

Destek Süresi: 5 Yıl

Desteğin Yıllık Üst Limiti: 3.714.060 TL

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderlerinin %60'ı desteklenir.

Ürün yerleştirme giderlerinin desteklenebilmesi için harcama yapılmadan önce Bakanlıktan ön onay alınması gereklidir.

Sizler İçin Ne Yapıyoruz?

Desteklerin hatasız, eksiksiz ve en kısa sürede bütçenize kazandırılması için destek başvurularının öncesinden başlamak üzere desteklerin banka hesaplarına geçmesine kadar tüm süreçlerde danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve hizmet alımı için bize e-posta gönderebilir ya da bizi arayabilirsiniz.

Whatsapp Whatsapp