Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Danışmanlığı

Sağlıkta kalite sisteminin yapı taşlarından biri olan Sağlıkta Kalite Standartları (SKS), sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliği başta olmak üzere verimlilik, etkililik, etkinlik, süreklilik ve zamanlılık gibi hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik Bakanlıkça geliştirilen standartlardır.

Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik uyarınca sağlık kurum ve kuruluşları, uygulamalarında sağlıkta kalite standartlarına uygun çerçevede düzenlemeler, öz değerlendirmeler yapmak ve gerekli görülen iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür.

SKS Hastane, Tıp Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri, Diyaliz ve Acil Sağlık Hizmetleri setleri aşağıda gösterilen 5 boyutta ele alınmaktadır.

 1. Kurumsal Hizmetler
 2. Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler
 3. Sağlık Hizmetleri
 4. Destek Hizmetleri
 5. Gösterge Yönetimi

Kurumsal Hizmetler boyutu, tüm çalışanların yer aldığı etkin bir kalite yönetim yapılanması meydana getirerek, kaliteli hizmet sunumuna ilişkin faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere hazırlanmış standartlar içeren bölümlerden oluşmaktadır.

Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler boyutu, hastaların temel haklarını, güvenliğini ve memnuniyetini, çalışanların ise sağlıklı bir çalışma yaşamı içinde olmalarını sağlamak, sunulan hizmetlere hasta ve çalışan perspektifinden bakmak amacıyla hazırlanmış bölümlerden oluşmaktadır.

Sağlık Hizmetleri boyutu, verilen tüm tıbbi hizmet süreçlerinin SKS hedefleri kapsamında verilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış standartlar içeren bölümlerden oluşan boyuttur. Bu boyutta yer alan bölümler Alan ve Süreç Bazlı Sağlık Hizmetleri olmak üzere kendi içinde iki kategoriden oluşmaktadır.

Destek Hizmetleri boyutu, tıbbi hizmet süreçlerinin güvenliğini ve sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli alt yapıyı oluşturmak amacıyla hazırlanmış bölümlerden oluşmaktadır.

Gösterge Yönetimi boyutu, hizmet sunum performansını sürekli izleyerek kalite iyileştirme süreçlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla hazırlanmış bölümden oluşmaktadır. Bu bölümde Bakanlık tarafından yayınlanan SKS göstergelerine atıfta bulunulmaktadır.

Kalite sistemi nedir, nasıl çalışırız?

Güvenilir bir kurum olmanın en önemli parametresi olan etkin bir Kalite Yönetimi Sistemi, tüm süreçlerdeki operasyonları iyileştirmenin yanı sıra önemli maliyet tasarrufları sağlamaktadır. Sağlık sektöründe kalite yönetim sistemleri alanlarında uzun yıllar deneyime sahip ekibimizle, kalite yönetimi eğitimi, uygulama ve denetim kanallarında takımınızın bir parçası oluyoruz.

Alanında uzman kalite danışmanlarımız yardımıyla, misafirlerinize güvenilir ve tutarlı sonuçlar vermenizi sağlayan etkili bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturabileceksiniz. Kurumunuzun ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş hizmetler alabileceğiniz gibi kurum genelini kapsayacak eğitim oturumları sağlayabiliyoruz. Bu eğitimler, iç denetçi becerileri, yönetimin gözden geçirme süreçleri ve sorumlulukları, dokümantasyon veya diğer kalite için hayati önem taşıyan konular hakkında olabilmektedir.

Sunduğumuz iç denetim hizmetleri ise şöyle;

 • Kalite Yönetim Sistemindeki boşlukların tanımlanması
 • İyileştirme yapılması gereken alanların belirlenmesi
 • İlgili mevzuata ve sözleşmelere uyumlu süreçler planlama
 • Kalite sistem desteği
 • Denetim programının oluşturulması
 • Aylık uygunluk denetimleri
 • Denetim sonuçlarını ve takip eylemlerinin raporlanması
 • Doküman desteği, prosedür tasarımı ve revizyonu
 • Dış denetçiler tarafından belirlenen uyumsuzluk sorunlarının çözümü
 • Zamana bağlı süreçleri tamamlama
 • Her seviyede çalışanın bilinçlendirilmesi kapsamında eğitim yolu ile etkin katma değer sağlanması

Sunduğumuz danışmanlık hizmetleri aşağıdaki aşamaları içermektedir.

 • Kurumunuz ile toplantı yapılarak ihtiyaçların ve çalışma yönteminin belirlenmesi
 • Danışmanla birlikte çalışacak çekirdek kalite yönetimi ekibinin belirlenmesi
 • Çekirdek ekibe konuları ile ilgili bireysel ya da toplu farkındalık eğitimi verilmesi
 • Süreç tanımlama veya süreç eşleme faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Prosedürlerin geliştirilmesi
 • İlgili çalışma talimatlarını ve formatlarınızın/kayıtlarınızın geliştirilmesi
 • Kuruluşa özel dokümantasyon konusunda çalışanlara eğitim verilmesi
 • İç denetleme yapılabilmesi için gereken eğitimlerin verilmesi
 • Uyumluluk durumlarının değerlendirilmesi ve uygunsuzlukların iyileştirme alanlarının belirlenmesi
 • Uygun düzeltici önlemleri almak için çekirdek ekiple birlikte çalışmalar yürütülmesi
 • SKS denetimi yapılana kadar olan süreçte ve denetim programı yönünden desteğin sürdürülmesi

Mevcut kalite yönetim sisteminizi ve süreçlerinizi denetleyebilir ve sisteminizin durumu hakkında kapsamlı bir rapor düzenleyerek mevzuata uyum için ilk adımı bizimle atabilirsiniz. 

Whatsapp Whatsapp