Pazara Giriş Belgesi ile Ruhsatlandırma ve Kayıt Giderleri Desteği

Pazara giriş belgeleri alınması ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine ilişkin giderlerin %50'si desteklenmektedir. 

Desteğin Yıllık Üst Limiti: 11.183.893 TL

Desteklenen Giderler

 • Pazara Giriş Belgesi ve Test/Analiz Raporları Desteği
 • Ruhsatlandırma ve Kayıt İşlemleri Desteği
 • Pazara Girişi Belgesi Desteği

Akredite kurum ve kuruluşlardan alınan pazara giriş belgelerinin alınmasında veya yenilenmesinde zorunlu olan giderler desteklenir.

Pazara girişte zorunlu olan ve avantaj sağlayan test/analiz raporlarına ilişkin giderler, test/analiz sonucunda herhangi bir belge/sertifika düzenlenmesine veya test/analiz sonucunda alınacak belge/sertifikanın desteklenebilir olmasına bakılmaksızın desteklenir.

Desteklenmeyen Giderler

 • Eğitim ve danışmanlık hizmetleri
 • Yol ve konaklama masrafları
 • Gözetim bedeli
 • Tarım ürünlerine ilişkin muayene ücretleri

Pazara Giriş Belgesine İlişkin Yenileme Giderleri

Pazara giriş belgesine ilişkin yenileme giderleri, bir önceki belge/sertifikanın geçerli olduğu tarih aralığında adına belge düzenlenen şirket, organik bağı bulunan veya aracı şirket tarafından ihracat gerçekleştirildiğinin belgelendirilebilmesi halinde desteklenebilir. 

Desteklenen belge, sertifika, test ve analiz raporları için bize ulaşın!

Ruhsatlandırma ve Kayıt Ücretleri

Şirketlerce üretilen ilaç ve tıbbi cihaz ürünlerinin yurt dışında ruhsatlandırılması için ilgili ülkenin resmi sağlık otoritesi nezdinde veya gözetiminde yapılan inceleme ve onay işlemleri kapsamında yurt dışında gerçekleştirilen aşağıda belirtilen giderler desteklenir.

 • Ruhsat başvuru giderleri
 • Yıllık ruhsat aidat bedeli
 • Elektronik dosya başvurusu için kullanılan program lisans giderleri
 • Resmi otoritelere ödenmekte olan iyi üretim uygulamaları denetimlerinin harç giderleri
 • Biyo-eşdeğerlilik giderleri
 • Klinik çalışma giderleri ve seri serbest bırakma analiz bedeli

Ruhsatlandırma ve kayıt faaliyetleri ile klinik test çalışmaları çerçevesinde eğitim, danışmanlık, yol ve konaklama giderleri desteklenmez.

Belge/sertifikayı veren veya ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerini gerçekleştiren kurum/kuruluş ile faturayı düzenleyen kurum/kuruluş farklı olduğunda iki kurum arasındaki bağın ispatlanması gerekir.

Belge/sertifikayla veya ruhsatlandırma ve kayıt işlemleriyle ilgili yaptırılması zorunlu test ve analizlerin, belge/sertifikayı veren veya ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerini gerçekleştiren kuruluştan farklı bir kuruluş tarafından yapılmış olması destek alınmasına engel teşkil etmez.

Harcamaların, adına belge düzenlenen şirket veya organik bağı bulunan şirket tarafından gerçekleştirilmesi halinde başvuru destek kapsamında değerlendirilir.

Sizler İçin Ne Yapıyoruz?

Desteklerin hatasız, eksiksiz ve en kısa sürede bütçenize kazandırılması için destek başvurularının öncesinden başlamak üzere desteklerin banka hesaplarına geçmesine kadar tüm süreçlerde danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Detaylı bilgi ve hizmet alımı için bize  e-posta gönderebilir ya da bizi  arayabilirsiniz.

Whatsapp Whatsapp