KOBİ TeknoYatırım Destek Programı

Teknolojik Ürün Yatırım (TeknoYatırım) Destek Programı ile sunulacak desteğin üst limitleri;

 • Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti 1.400.000 TL geri ödemeli, 600.000 TL geri ödemesiz olmak üzere  2.000.000 TL
 • Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti 7.000.000 TL geri ödemeli, 3.000.000 TL geri ödemesiz olmak üzere  10.000.000 TL 

Programın amacı,

 • Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini
 • Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve  cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini

sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

Verilen Destekler

Program kapsamında yapılan harcamalar  %60 oranında desteklenmekte olup, destek tutarının %30’u geri ödemesiz, %70’i geri ödemeli veya %70’i geri ödemeli olarak uygulanır.

Personel Gideri Desteği, %100 Geri ödemesiz olarak uygulanır.

Destek Kalemleri

 • Makine - Teçhizat Desteği
 • Üretim Hattı Tasarım Giderleri Desteği
 • Yazılım Giderleri Desteği
 • Personel Gideri Desteği
 • Eğitim ve Danışmanlık Desteği
 • Tanıtım ve Pazarlama Giderleri Desteği

   Makine, teçhizat ve yazılımın  yerli malı olması durumunda geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

Programdan Yararlanma Koşulları

1- Ar-Ge/Ür-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler kapsamında başvuru yapılabilmesi için; yatırım projesine konu ürünün aşağıdaki çalışmalardan biri sonucu ortaya çıkmış ve prototip çalışması başarı ile sonuçlanmış olması esastır.

 • KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge/Ür-Ge/yenilik projeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge/yenilik projeleri
 • Patent belgesi
 • Doktora çalışması
 • Teknolojik ürün ( TÜR) deneyim belgesi
 • Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri
 • TEKMER’lerde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri
 • Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde yürütülen Ar-Ge faaliyetleri
 • 12/03/2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri

   Yukarıda belirtilen çalışmalara ait belge tarihlerinin başvuru tarihi itibariyle en fazla 5 yıl önce olması esastır.

2- Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlere ait yatırım projesi başvuruları için, üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması ve orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması çerçevesinde belirlenen  Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Listesinde yer alan ürünler için başvuru yapılması esastır.

Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürünlerin sektör bazlı sıralaması ise şöyle;

 • Kimya Sektörü
 • Eczacılık Sektörü
 • Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı
 • Bilgisayar, Elektronik ve Optik Sektörü
 • Elektrikli Teçhizat Sektörü
 • Makine Sektörü
 • Ulaşım Araçları Sektörü
 • Diğer Sektörler (Kimyasal Ürünler, Metal Ürünleri, Savunma Sanayii)

Ne yapıyoruz?

Şirketinizin programa başvuru öncesinden başlayarak, desteklerden faydalanabilmek için gerekli fiziki altyapının sağlanması, KOSGEB’e sunulacak iş planı ve destek başvuru dosyalarının hazırlanması ve ödeme başvurularının yapılması gibi tüm aşamalarda danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Detaylı bilgi ve hizmet alımı için bize  e-posta gönderebilir ya da bizi  arayabilirsiniz.

Whatsapp Whatsapp