Marka ve TURQUALİTY Destekleri

Marka Destek Programı ve TURQUALITY® Destek Programı, rekabet avantajını elinde bulunduran ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bu programda, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.
Marka Destek Programı ile TURQUALITY® Destek Programı kapsamında aşağıda belirtilen harcamalar %50 oranında desteklenir.
 • Tanıtım Desteği
 • Fuar Desteği
 • Danışmanlık Desteği
 • Depolama Hizmeti ile Birim Kira, Temel Kurulum, Konsept Mimari Çalışmaları Desteği
 • Franchise Desteği
 • İstihdam Desteği
 • Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescili ile Yurt Dışı Marka Tescil / Yenileme / Koruma Desteği
 • Pazara Giriş Belgesi, Ruhsatlandırma ile Klinik Test İşlemleri Desteği
 • Pazar Araştırması Çalışması ve Raporları Desteği
 • Gelişim Yol Haritası Desteği
Marka Destek Programı yıllık toplam destek üst limiti 139.813.340 TL, en az bir markasının TURQUALITY® Destek Programı kapsamında yer alması halinde yıllık destek üst limiti 279.628.225 TL’dir. Danışmanlık desteği ile tasarım ve ürün geliştirme alanında istihdam giderleri (azami 10 kişi) kapsamda destek üst sınırı yıllık en fazla 27.962.050 TL olup, ilk 5 yıl için desteklenir. Gelişim Yol Haritası için hizmet alımında sağlanabilecek destek üst limiti 6.709.718 TL'dir.
→ Marka Destek Programı kapsamında 4 yıl süreyle desteklenir.
→ TURQUALITY® Destek Programı kapsamında her bir hedef pazar için 5 yıl süreyle desteklenir. 
TURQUALITY® Destek Programından çıkarılan veya kendi talebiyle çıkan firmalar, en az 2 yıl sonra destek programına alınma başvurusu yapabilirler.
Satın alınan yabancı markalar bu kapsama alınmaz.
 

Destek Programlarına Başvuru için Gerekli Kriterler

En az 1 yıl önce alınmış yurt içi marka tescil belgesi ile yurt dışında en az bir ülkede marka tescilinin yapılmış olması gerekir. Yurt içi tescilinin yurt dışı tescilinden önce yapılmış ve her ikisinin de aynı şirket adına olması gereklidir. Başvuru yaptığı tarih itibarıyla son 1 yıl içerisinde en az 10.000.000 ABD Doları ihracat yapmış olan şirkette en az 1 yıl önce yurt içi marka tescili yapılmış olması şartı aranmaz.

İhraç kayıtlı satışları ile organik bağı bulunan şirketleri dahil olmak üzere son 3 takvim yılında ihracat yapmış olması şartıyla, destek kapsamına alınma başvurusu tarihi itibariyle son 3 yıllık ortalama ihracatının en az 3.000.000 ABD Doları tutarında olması gerekir. Başvuru yaptığı tarih itibarıyla son 1 yıl içerisinde en az 10.000.000 ABD Doları ihracat yapmış olan şirkette bu şart aranmaz.

Başvuruda bulunulan markada Türk malı/markası imajına zarar verecek/aykırı olacak ifade, sembol, şekil, işaret veya ülke, şehir, bölge isimlerinin kullanılmaması gerekir.

Destek Programlarına Başvuru Süreci

 1. Kriterleri sağlayan şirketler Bakanlığa başvuruda bulunur.

 2. Başvurusu kabul edilen şirket için, Bakanlıkça görevlendirilen TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön inceleme çalışması yapılır. Bu firma belirlenirken, başvuru sahibi şirketin başvuru tarihinden itibaren son 1 yıl içerisinde ilgili danışmanlık firmasından hizmet almamış olması hususunu esas alır.
 3. Ön inceleme çalışması için, başvurunun uygun görüldüğünün bildirilmesini müteakip 1 ay içerisinde TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firmasına başvuru sahibi şirket tarafından kısmi ödeme yapılır. Ödemenin yapılmasını müteakip 1 ay içerisinde ön inceleme çalışmasına başlanır. Söz konusu ödemenin veya ön inceleme çalışmasının süresi içerisinde yapılamaması halinde başvuru olumsuz sonuçlanmış sayılır ve 6 ay içerisinde yeni başvuru yapılamaz. Ön inceleme çalışmasının erteleme talepleri Bakanlıkça değerlendirilir.
 4. Ön inceleme çalışmasından bir hafta önce TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firması tarafından program ve danışman bilgileri Bakanlığa iletilir.
 5. Çalışma başlamadan önce TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firması ve şirket arasında gizlilik sözleşmesi imzalanır.
 6. TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön inceleme çalışması neticesinde düzenlenen rapor, çalışmanın başlamasını müteakip 1 ay içerisinde Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlık, ön inceleme raporunu değerlendirerek başvuru sahibi şirkete sistem aracılığı ile sonucu bildirir.
Ön inceleme neticesinde Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınması uygun görülmeyen şirket ile Marka destek programı kapsamında desteklenip TURQUALITY® destek programı kapsamına alınmayı talep eden şirket ön inceleme bedelini ödemek kaydıyla yeniden ön inceleme müracaatında bulunabilir. Müracaatlar arasındaki süre 6 aydan az olamaz.

 

Tanıtım Desteği

Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketin, Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında, destek kapsamındaki markalı ürünleriyle ilgili olarak gerçekleştireceği yurt dışına yönelik yabancı dildeki aşağıda belirtilen tanıtım faaliyetleri desteklenir.

 • TV/Radyo reklamları
 • TV/Radyo reklam yayın telifi
 • TV/Radyo reklam videolarının ülke bazlı adaptasyonu
 • TV/Radyo programlarına sponsorluk
 • E-ticaret sitelerine üyelik
 • İnternet ortamında verilen reklamlar 
 • Online satış sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi
 • Sosyal medyada verilen reklamlar
 • İnternet sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi
 • Akıllı cihazlara yönelik uygulama giderleri
 • Yabancı dilde hazırlanmış dijital kataloglara ilişkin giderler
 • Arama motorlarında marka tanıtımı
 • Dijital platformlarda marka tanıtımı
 • Arama motoru optimizasyonu/uygulama mağazası optimizasyonu/içerik optimizasyonu
 • Afiş/broşür/el ilanı
 • Gazete/dergi reklamları
 • Periyodik mağaza dergilerinde/kataloglarında yer alma/reklam verme 
 • Katalog/kartela
 • Elektronik ekranlar
 • Billboard/pano/tabela
 • Bina/cephe/duvar/çatı reklamı
 • Durak/taşıtlarda yer alan reklam/giydirme
 • Totem reklamı
 • Defile/show/özel sergi/lansman/basın tanıtımı/kokteyl/seminer/konferans düzenleme faaliyetleri
 • Marka promosyon/iletişim/basın ve halkla ilişkiler ajansı ücretleri/komisyonları
 • Tadım aktiviteleri, zincir marketlerde ürünlerin test ve teşhir edildiği aktiviteler (end-cap, kupon)
 • Ürünlerin satışa sunulduğu (üzerinde markanın iletişimi yapılan) stantlar/soğutucular
 • Çevrim içi olanlar da dahil olmak üzere zincir marketlerin/kafe/bar/restoranların raflarına ve/veya satış listesine girmek için bir defalığına mahsus yapılan ödemeler (Listeleme bedeli)
 • Ürünlerin satışa sunulduğu raf/reyonlarda ürünü ön plana çıkarmaya yönelik giderler
 • Satışa konu olmayan ve üzerinde markanın yer aldığı promosyon(tanıtım) malzemeleri
 • Markaya konu ürüne ilişkin tasarlanıp üretilmiş numune ve kataloglar
 • 3 aya kadar geçici (pop-up) mağazacılık gideri
 • Tanıtım filmi yapımı
 • Sinema reklamı 
 • Sponsorluk
 • Toplu e-posta/SMS/MMS gönderimi
 • Film/dizi/belgesel/TV programı/dijital oyunlarda ürün yerleştirme
 • Web3 mağaza tasarımı, kurulumu, aylık hosting giderleri ve bu mağazaların tanıtımı
 • Sosyal medya etkileyicisi (influencer) aracılığıyla yapılan tanıtımlar
 • Birlikte markalama (co-branding)
 • Yapı bilgi modeli (BIM) objelerinin uluslararası platformda sergilenme aidatı
Destek kapsamındaki şirket/harcama yetkisi verilen şirket ile ilişkili kişi olarak değerlendirilmeyen bayi/temsilci/distribütör/franchise tarafından gerçekleştirilen tanıtım faaliyet ve harcamaları; destek kapsamındaki şirket/harcama yetkisi verilen şirkete fatura edilmek ve üçüncü şirketle bayi/temsilci/distribütör/franchise arasındaki sözleşme, fatura ve ödeme belgesinin ibraz edilmesi durumunda desteklenir. Bayi/temsilci/distribütör unvanı/logosunun kullanıldığı tanıtım faaliyetleri, bayi/temsilci/distribütörün münhasıran destek kapsamındaki markaları pazarlaması halinde desteklenir. 
Distribütör/bayi/temsilci tarafından zincir marketlerin raflarına girmek için bir defalığına mahsus yapılan ödemelerin (listeleme bedeli) desteklenebilmesi için, söz konusu harcamaların destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirkete fatura edilmesi ve destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirket tarafından distribütör/bayi/temsilciye yapılan ödemenin bankacılık sistemi ile gerçekleştirilmesi gerekir. Destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirket ile distribütör/bayi/temsilci arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin söz konusu belgelere ilaveten, distribütör/bayi/temsilci ile üçüncü taraf arasında düzenlenen ve ilgili ülkede muteber olan belgelerin de ibraz edilmesi gerekir.
Tadım aktiviteleri ile zincir marketlerde ürünlerin test ve teşhir edildiği aktivitelere ilişkin giderlerin mahsuplaşma yoluyla ödenmesi durumunda ilgili giderler fatura/ekstrede yer alması koşuluyla faaliyet desteklenir.
Küresel bir yabancı marka ile gerçekleştirilen birlikte markalama (co-branding) faaliyetleri, küresel yabancı markanın destek kapsamındaki markanın önüne geçmemesi koşuluyla; iki markanın birleşimi olan yeni ürünlerin tanıtımı, ürün içeriğine yönelik tanıtım (ingredient branding), sembolik karakterlerle yapılan tanıtım ile uluslararası örgütler tarafından yürütülen sosyal amaçlı kampanyalara yönelik tanıtımlar kapsamında desteklenir. Ancak markanın, küresel yabancı markanın ana sanayi tedarikçisi/üreticisi olması halinde birlikte markalama (co-branding) faaliyetine yönelik harcamalar desteklenmez. 
Tanıtım faaliyetlerinde destek kapsamında olmayan alt markaların kullanılması durumunda destek alınabilmesi için alt marka isim/logosunun destek kapsamındaki marka isim/logosu ile birlikte kullanılması gerekir.
 

Fuar Desteği

Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketin destek kapsamındaki markalı ürünleriyle ilgili olarak gerçekleştirdiği yurt dışı fuar katılımlarına yönelik, fuar katılım giderleri desteklenir.

Desteklenen Harcamalar

 • Stant alanına ilişkin kira, tasarım, dekorasyon, nakliye, ısıtma, elektrik, su, internet, temizlik, güvenlik ve sigorta
 • Organizatör tarafından gerçekleştirilen fuar tanıtım faaliyetlerine yönelik olarak afiş/broşür/el ilanı, gazete/dergi reklamları, katalog/kartela, elektronik ekran, billboard/pano/tabela, bina/cephe/duvar/çatı reklamı, durak/taşıtlarda yer alan reklam/giydirme, defile/gösteri/kokteyl, satışa konu olmayan ve üzerinde markanın yer aldığı promosyon (tanıtım) malzemeleri.
 • Tanıtım malzemelerinin nakliye giderleri.
 • Fuar katılım sözleşmesinde yer alan diğer kalemler.

Distribütör/bayi/temsilci tarafından gerçekleştirilen fuar katılımına ilişkin harcamaların desteklenebilmesi için söz konusu harcamaların distribütör/bayi/temsilci tarafından şirket/harcama yetkisi verilen şirkete fatura edilmesi ve şirket/harcama yetkisi verilen şirket tarafından distribütör/bayi/temsilci yapılan ödemenin bankacılık sistemi ile gerçekleştirilmesi gerekir. Distribütör/bayi/temsilci ile üçüncü taraf arasında düzenlenen belgelerin şirket tarafından sunulamadığı hallerde bu giderler desteklenmez. 

Yurt dışı fuara distribütör/bayi/temsilci ile iştirak edilmesi halinde fuar resmi katılımının destek kapsamındaki şirket tarafından gerçekleştirilmesi ile fuar kataloğunda, stantta ve tanıtım malzemelerinde distribütör/bayi/temsilci unvanına yer verilmemesi gerekir.

 

Danışmanlık Desteği

Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketin uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alacağı kurumsal alt yapı oluşturmaya yönelik aşağıda belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderleri desteklenir.
 • Yönetim Danışmanlığı
 • Bilişim Danışmanlığı
 • Sürdürülebilirlik Danışmanlığı
Bilişim danışmanlığı giderleri kapsamında satın alınacak veya kiralanacak yazılım ürün ve hizmetlerinin lisansları, veri tabanı, işletim sistemleri ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, özelleştirilmesi, iyileştirilmesi ve idamesi için yapılacak danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları destek kapsamındadır. Donanıma ilişkin harcamalar desteklenmez.
Danışmanlık hizmeti kapsamında gerçekleştirilen ulaşım ve konaklama giderleri desteklenmez.
 

Depolama Hizmeti ile Birim Kira, Temel Kurulum, Konsept Mimari Çalışmaları Desteği

Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketin Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında, destek kapsamındaki markalı ürünleriyle ilgili olarak kiraladığı birimlerine ilişkin brüt kira, yerel yönetim, birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması, komisyon, hukuki danışmanlık ile kiralanan birimin konsept mimari çalışma ile kurulum/dekorasyon giderleri desteklenir.
Kurulum/dekorasyon giderleri kapsamında şirket unvanı, marka veya logoyu gösterir tabela, kepenk sistemi, kamera güvenlik sistemi, ürünler için güvenlik sistemi, alarm sistemi, yer ve duvar döşemeleri, kartonpiyer, alçıpan, boya, badana, ışıklandırma sistemi ve malzemeleri, merkezi, taşınamaz havalandırma tertibatı, raf, dolap, vitrin, profil askılık ile montaj/demontaj ve işçilik harcamaları desteklenir. 

Destek kapsamındaki şirket/harcama yetkisi verilen şirketin kendi bayi/temsilci/franchise/distribütöründen sağladığı kiralama ve depolama hizmetleri desteklenmez. 

Yurt dışı birimde destek kapsamına alınan markalı ürünlerin pazarlanması gerekir. Ticari gereklilikler nedeniyle destek kapsamı dışındaki markalara ait tamamlayıcı ürün (aksesuar, yan ürün, yedek parça vb.) niteliğinde ürünlerin sınırlı miktarda bulunduğu birimler, tamamlayıcı ürünlerin destek kapsamına alınan markanın önüne geçmediği takdirde destek verilir.

Distribütör/bayi/temsilci tarafından gerçekleştirilen, zincir marketlerde ürünlerin teşhir edilmesi için kiralanan reyon/raf/dekorasyonlu köşe/kiosk/stant bedeline ilişkin harcamaların desteklenebilmesi için söz konusu harcamaların distribütör/bayi/temsilci tarafından şirket/harcama yetkisi verilen şirkete fatura edilmesi ve şirket/harcama yetkisi verilen şirket tarafından distribütör/bayi/temsilciye yapılan ödemenin bankacılık sistemi ile gerçekleştirilmesi gerekir. Distribütör/bayi/temsilci ile üçüncü taraf arasında düzenlenen belgelerin şirket tarafından sunulamadığı hallerde bu giderler desteklenmez. 
 

Franchise Desteği

Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketin Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında, destek kapsamındaki markalı ürünleriyle ilgili olarak franchising sistemi ile faaliyete geçirilecek mağazalarına ilişkin brüt kira, kurulum/dekorasyon ile konsept mimari çalışma giderleri desteklenir.
Kurulum/dekorasyon giderleri kapsamında şirket unvanı, marka veya logoyu gösterir tabela, kepenk sistemi, kamera güvenlik sistemi, ürünler için güvenlik sistemi, alarm sistemi, yer ve duvar döşemeleri, kartonpiyer, alçıpan, boya, badana, ışıklandırma sistemi ve malzemeleri, merkezi, taşınamaz havalandırma tertibatı, raf, dolap, vitrin, profil askılık ile montaj/demontaj ve işçilik harcamaları desteklenir. 
 

İstihdam Desteği

Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketin destek kapsamındaki markalı ürünleriyle ilgili olarak tasarım ve ürün geliştirme konularında istihdam edilen aynı anda azami 10 moda/endüstriyel ürün tasarımcısının ve mühendisin brüt istihdam giderleri desteklenir.
İstihdam desteğinden yararlandırılan personelin fazla mesai, sosyal yardım, ikramiye, prim ve diğer yan hak ödemeleri desteklenmez.
Şirket ortağı ile idari pozisyonlarda görev alan personelin istihdam gideri desteklenmez.
İstihdamı desteklenecek moda/endüstriyel ürün tasarımcılarının, üniversitelerin endüstriyel tasarım veya moda tasarımı ile ilgili bölümlerinde yükseköğrenim görmüş olmaları; mühendislerin ise ilgili mühendislik bölümlerinden lisans derecesiyle mezun olmaları gerekir. 
Başka kamu kurum veya kuruluşunca sağlanan diğer destek uygulamalarından yararlanan Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamındaki şirketler bu destekten yararlanamaz.
 

Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescili ile Yurt Dışı Marka Tescil, Yenileme ve Koruma Desteği

Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketin destek kapsamına alınan markalarının yurt dışında tescil ettirilmesi ve tescilinin yenilenmesine yönelik bütün zorunlu giderleri (marka-patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme giderleri) ile yurt dışı tescilinin korunmasına ilişkin avukatlık ve danışmanlık harcamaları ile patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin yurt dışına yönelik yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen avukatlık ve danışmanlık harcamaları desteklenir.
Desteklerin verilebilmesi için tescil başvurularının yapılmış olması yeterlidir. Ancak danışmanlıklara ilişkin giderler sadece resmi tescil başvurusunun gerçekleşmesi halinde desteklenir.
 

Pazara Giriş Belgesi, Ruhsatlandırma ile Klinik Test İşlemleri Desteği

Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketin destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili, Bakanlıkça belirlenen belgelere ilişkin test (belgeyle sonuçlanmayıp yalnızca sonuç raporu çıktısı olan testler dâhil), müracaat ve doküman inceleme, belgelendirme tetkik ile yıllık belge kullanım ve yenileme ücreti vb. tüm zorunlu harcamalarına ilişkin giderleri desteklenir. 
Danışmanlık giderleri belgeleme konusunda resmi başvuruların gerçekleşmesi halinde desteklenir. 
Eğitim hizmetleri, yol ve konaklama masrafları, gözetim bedeli ve tarım ürünlerine ilişkin muayene ücretleri destek kapsamında değerlendirilmez.
Yurt içi ruhsatı veya yurt dışı ruhsat başvurusu destek kapsamındaki şirkete veya harcama yetkisi verilen şirkete ait olan destek kapsamındaki markalı ürünlerin ruhsatlandırılması için resmi sağlık otoritesi nezdinde veya gözetiminde yapılan inceleme ve onay işlemleri kapsamında yurt dışında gerçekleştirilen ruhsat başvurusu, yıllık ruhsat aidatı, elektronik dosya başvurusu için kullanılan program lisansı, resmi otoritelere ödenmekte olan iyi üretim uygulamaları denetim harcı, biyoeşdeğerliliği ile klinik çalışması ve seri serbest bırakma analizi giderleri desteklenir. 
Şirketin, pazara giriş ve tutundurma faaliyetlerini yürüttüğü destek kapsamındaki markalı ürünlerine ilişkin olarak gerçekleştirdiği ruhsata bağlı olmayan klinik test çalışmaları giderleri desteklenir. Klinik test çalışmaları kapsamında danışmanlık, yol ve konaklama giderleri desteklenmez.
 

Pazar Araştırması Çalışması ve Raporları Desteği

Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketin Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında, destek kapsamındaki markalı ürünleri ile ilgili olarak rakip analizi, rakip ürün analizi, kullanıcı deneyimi, segmentasyon, rekabet, imaj, algı, gizli müşteri, müşteri memnuniyeti, lokasyon, dağıtım kanalı, iletişim, fiyat ile trend araştırmaları konularındaki pazar araştırması çalışması ve raporlarına yönelik giderleri desteklenir.

 


Sizler İçin Ne Yapıyoruz?
Desteklerin hatasız, eksiksiz ve en kısa sürede bütçenize kazandırılması için destek başvurularının öncesinden başlamak üzere desteklerin banka hesaplarına geçmesine kadar tüm süreçlerde danışmanlık hizmeti sunuyoruz.
Detaylı bilgi ve hizmet alımı için bize e-posta gönderebilir ya da bizi arayabilirsiniz.
Whatsapp Whatsapp