Türkiye’de yerleşik film şirketleri, dijital sanat şirketleri, internet yayın platform işletmecileri ile kültürel ve yaratıcı endüstriler sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşlar, aşağıda belirtilen desteklerden yararlanır.

Destekler Üst Limit Limit Ölçütü
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama 14.859.810 TL Yıllık
Korsanla Mücadele Giderleri 741.600 TL Üç Filme Kadar Yıllık
Dublaj veya Altyazı Giderleri 741.600 TL İki Filme Kadar Yıllık
Ürün Yerleştirme 3.714.180 TL Yıllık
Tescil ve Koruma 1.857.090 TL Yıllık
Birim Kira Desteği 1.857.090 TL Birim Başına Yıllık
Acente Komisyon 1.857.090 TL Yıllık
Pazara Giriş Belgeleri 1.857.090 TL Yıllık
Yurt Dışı Etkinlik Katılım 556.200 TL Etkinlik Başına
1.113.945 TL Prestijli Etkinlik Başına

Yabancı Filmlere Film Platosu ve Stüdyosu Kiralama Desteği

7.429.905 TL Yıllık

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler, en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve yıllık en fazla 14.859.810 TL tutarında desteklenir.

Desteklenen Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri

TV ve Radyo

 • TV/Radyo reklamları
 • TV/Radyo reklam yayın telifi

İnternet

 • İnternet ortamında verilen reklamlar
 • Sosyal medya tasarımı/bakımı/güncellemesi/içeriklendirmesi
 • Sosyal medyada verilen reklamlar
 • Web sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi/ içeriklendirmesi
 • Akıllı cihazlara yönelik uygulama giderleri
 • Arama motoru ve dijital platformlarda firma/ürün/hizmet/marka/platform tanıtımı

Basılı Tanıtım

 • Afiş
 • Broşür
 • El ilanı
 • Gazete/dergi reklamları
 • Periyodik mağaza dergilerinde/kataloglarında yer alma/reklam verme
 • Katalog

İç ve Dış Mekanlarda Gerçekleştirilen Tanıtımlar 

 • Elektronik ekranlar
 • Bilboard/pano/tabela
 • Bina/cephe/duvar/çatı reklamı
 • Durak/taşıtlarda yer alan reklam/giydirme
 • Totem reklamı

Özel Tanıtımlar

 • Gala/özel sergi-gösterim/basın tanıtımı
 • Marka promosyon/medya takip
 • Satışa konu olmayan ve üzerinde markanın yer aldığı eşantiyon malzemeleri

Diğer Tanıtım/Pazarlama Faaliyetleri

 • Sinema reklamı
 • Sponsorluk

Korsanla Mücadele Giderleri Desteği

Yurt dışında gösterimi yapılan filmlerin fikri mülkiyet haklarına sahip veya bu hakların kullanımı için yetkilendirilmiş yapımcı veya dağıtımcı şirketlerin korsanla mücadele kapsamındaki koruma giderleri en fazla 5 yıl boyunca, yıllık en fazla 3 film için %50 oranında ve film başına en fazla 741.600 TL tutarında karşılanır. Animasyon filmleri için birinci fıkrada belirtilen destek %60 oranında uygulanır.

Dublaj veya Altyazı Giderleri Desteği

Film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketlerin bir filmin yurt dışında pazarlanmasına ilişkin dublaj veya altyazı giderleri en fazla 5 yıl boyunca yıllık en fazla 2 film için %50 oranında ve yabancı dil başına en fazla 240.000 TL tutarında desteklenir. 

Film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketler aynı film için dublaj ve altyazı giderleri kapsamında toplam en fazla 8 yabancı dil için yararlanır.

Animasyon filmleri ile Türkiye’nin sosyal, tarihi, kültürel ve ticari tanıtımını yapan belgesel filmler için birinci fıkrada belirtilen destek %60 oranında uygulanır.

Dublaj ve altyazı giderlerinin bir sözleşme uyarınca yurt dışındaki satış acentesi tarafından yapılarak film yapımcısı veya dağıtımcısı şirkete fatura edilmesi halinde de söz konusu giderler aynı oran ve tutarda desteklenir.

Ürün Yerleştirme Desteği

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca, %50 oranında ve yıllık en fazla 3.714.180 TL tutarında desteklenir.

Tescil ve Koruma Desteği

Ürün veya hizmetlerin ya da yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 1.857.090 TL tutarında desteklenir.

Birim Kira Desteği

Şirketlerin en fazla 5 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması ve/veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve birim başına yıllık en fazla 1.857.090 TL tutarında desteklenir.

Acente Komisyon Desteği 

Şirketlerin film sektöründeki yapımlarının yurt dışında satışına ve dağıtımına ilişkin acente komisyon giderleri en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve yıllık en fazla 1.857.090 TL tutarında desteklenir.

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 1.857.090 TL tutarında desteklenir.

Bakanlık tarafından henüz belirlenmiş belge bulunmamaktadır.

Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği

Şirketlerin bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin stantlı katılım giderleri %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 556.200 TL desteklenir.

Etkinliğin Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerden biri olması halinde bir takvim yılı içinde en fazla 3 yurt dışı prestijli etkinliğe ilişkin giderleri %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 1.113.945 TL tutarında desteklenir.

Yabancı Filmlere Film Platosu ve Stüdyosu Kiralama Desteği

Türkiye’de çekilen veya üretilen yabancı filmlerin film platosu/stüdyosu kiralanmasında, kira tutarının %20'si oranında ve film başına 7.429.905 TL desteklenir. Destek ödemesi doğrudan film platosu/stüdyosu işleten Türkiye’de yerleşik şirkete yapılır.




 

Whatsapp Whatsapp