Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği

Çok kanallı zincir mağaza marka sahibi şirketlerin, yurt dışına yönelik aşağıda belirtilen giderleri %50 oranında yıllık 55.925.645 TL'ye kadar desteklenir. 

Destek Unsuru Destek Üst Limiti Destek Süresi
Tanıtım Giderleri 25.165.691 TL / Ülke başına Yıllık Ülke Başına 5 yıl
Yurt Dışı Birim Kira Giderleri 5.591.174 TL / Birim başına Yıllık Birim başına 5 yıl
Yurt Dışı Marka Tescil/Yenileme/Koruma Giderleri 2.096.497 TL / Yıllık Süresiz
Pazar Araştırma Çalışması ve Raporları Giderleri 5.591.174 TL / Yıllık Süresiz
Temel Kurulum/Konsept Mimari Çalışma/Dekorasyon Giderleri 8.387.534 TL / Birim Başına Süresiz
Franchise Giderleri 5.591.174 TL / Birim Başına Yıllık Birim başına 2 yıl

Desteklerden yararlanmak isteyen şirketler, destek kapsamında alınmak için Bakanlığa başvuruda bulunur.

Çok kanallı zincir mağaza destek kapsamına alınan şirketlere yıllık verilecek destek tutarı yıllık ihracatının %20’sinden fazla olamaz. Destek tutarının hesaplanmasında ödeme belgesi tarihine ilişkin yıl ile aynı takvim yılına ait ihracat tutarı esas alınır.

Başvuru Şartları

 • Çok kanallı zincir mağaza markası adı altında faaliyet gösteren ticaret siciline kayıtlı yurt içinde en az 100 fiziksel perakende mağazanın bulunması gereklidir.

 • Başvuruda bulunulan çok kanallı zincir mağaza markasına ilişkin başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıl önce alınmış yurt içi ile Madrid Uluslararası Marka Tescil Protokolüne taraf olan ülkelerden en az birinde yurt dışı tescillerinin bulunması gereklidir.

 • Başvuruda bulunulan markaya ilişkin yurt içi tescilinin yurt dışı tescilinden önce yapılmış olmalıdır.

 • Başvuruda bulunulan markada Türk malı/markası imajına zarar verecek/aykırı olacak ifade, sembol, şekil, işaret veya ülke, şehir, bölge isimlerinin kullanılmaması gerekir.

 

Tanıtım Giderleri

Aşağıda belietilen tanıtım faaliyetleri giderlerinin %50'si ülke başına 16.289.000 TL'ye kadar 5 yl süreyle desteklenir.

Destek Kapsamında Değerlendirilen Tanıtım Faaliyetleri

 • TV/Radyo reklamları
 • TV/Radyo reklam yayın telifi
 • TV/Radyo reklam videolarının ülke bazlı adaptasyonu
 • TV/Radyo programlarına sponsorluk
 • E-ticaret sitelerine üyelik
 • İnternet ortamında verilen reklamlar 
 • Online satış sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi
 • Sosyal medyada verilen reklamlar
 • İnternet sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi
 • Akıllı cihazlara yönelik uygulama giderleri
 • Yabancı dilde hazırlanmış dijital kataloglara ilişkin giderler
 • Arama motorlarında marka tanıtımı
 • Dijital platformlarda marka tanıtımı
 • Arama motoru optimizasyonu/uygulama mağazası optimizasyonu/içerik optimizasyonu
 • Afiş/broşür/el ilanı
 • Gazete/dergi reklamları
 • Periyodik mağaza dergilerinde/kataloglarında yer alma/reklam verme 
 • Katalog/kartela
 • Elektronik ekranlar
 • Billboard/pano/tabela
 • Bina/cephe/duvar/çatı reklamı
 • Durak/taşıtlarda yer alan reklam/giydirme
 • Totem reklamı
 • Defile/gösteri/özel sergi/lansman/basın tanıtımı/kokteyl/seminer/konferans düzenleme faaliyetleri
 • Marka promosyon/iletişim/basın ve halkla ilişkiler ajansı ücretleri/komisyonları
 • Ürünlerin satışa sunulduğu (üzerinde markanın iletişimi yapılan) stantlar
 • Satışa konu olmayan ve üzerinde markanın yer aldığı promosyon(tanıtım) malzemeleri
 • 3 aya kadar geçici (pop-up) mağazacılık gideri
 • Tanıtım filmi yapımı
 • Sinema reklamı 
 • Sponsorluk
 • Toplu e-posta/SMS/MMS gönderimi
 • Film/dizi/belgesel/TV programı/dijital oyunlarda ürün yerleştirme
 • Web3 mağaza tasarımı, kurulumu, aylık hosting giderleri ve bu mağazaların tanıtımı
 • Sosyal medya etkileyicisi (influencer) aracılığıyla yapılan tanıtımlar

 

Yurt Dışı Birim Kira Giderleri

Destek kapsamına alınan şirketin yurt dışında destek kapsamındaki markası ile ilgili olarak kiraladığı birimlerine ilişkin brüt kira, yerel yönetim, birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması, komisyon, hukuki danışmanlık ile kiralanan birimin konsept mimari çalışma ile kurulum/dekorasyon giderleri birim başına yıllık 3.619.000 TL'ye kadar 5 yıl süreyle desteklenir.

Depo olarak belirli bir alan kiralamanın dışında birden çok şirkete depoculuk hizmeti veren şirketlerden depo kiralanması mümkündür. Ancak destek kapsamındaki şirketin kendi bayi/temsilci/franchise/distribütöründen kiraladığı birimler destek kapsamında değerlendirilmez.

Birimin, destek kapsamındaki çok kanallı zincir mağaza markasına ait perakende satış noktası konsepti ile kurgulanması gerekir. Bakanlık yurt dışı temsilcisi tarafından ilgili birimde pazarlanan ürünlere ilişkin ayrıca bir değerlendirme yapılmaz.

 

Yurt Dışı Marka Tescil/Yenileme/Koruma Giderleri

Destek kapsamına alınan şirketin destek kapsamına alınan çok kanallı zincir mağaza markasının yurt dışında tescil ettirilmesi ve tescilinin yenilenmesine yönelik bütün zorunlu giderleri (marka-patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme giderleri) ile yurt dışı tescilinin korunmasına ilişkin avukatlık ve danışmanlık harcamaları yıllık 1.357.000 TL'ye kadar desteklenir.

Desteklerin verilebilmesi için marka tescil başvurusunun yapılmış olması yeterlidir. Ancak alınan danışmanlıklara ilişkin giderler ancak resmi tescil başvurusunun gerçekleşmesi halinde desteklenir.

 

Pazar Araştırma Çalışması ve Raporları Giderleri

Destek programı kapsamına alınan şirketin yurt dışında, destek kapsamındaki markası ile ilgili olarak rakip analizi, rakip ürün analizi, kullanıcı deneyimi, segmentasyon, rekabet, imaj, algı, gizli müşteri, müşteri memnuniyeti, lokasyon, dağıtım kanalı,
iletişim, fiyat ile trend araştırmaları konularındaki pazar araştırması çalışması ve raporlarına yönelik giderleri yıllık 3.619.000 TL'ye kadar desteklenir.

 

Temel Kurulum/Konsept Mimari Çalışma/Dekorasyon Giderleri

Kurulum/dekorasyon giderleri kapsamında şirketin marka ve logoyu gösterir tabela, kepenk sistemi, kamera güvenlik sistemi, ürünler için güvenlik sistemi, alarm sistemi, yer ve duvar döşemeleri, kartonpiyer / alçıpan / boya / badana, ışıklandırma sistemi ve malzemeleri, merkezi taşınamaz havalandırma tertibatı, raf, dolap, vitrin, profil askılık ile montaj/demontaj ve işçilik harcamaları birim başına 5.429.000 TL'ye kadar desteklenir.

 

Franchise Giderleri

Destek kapsamına alınan şirketin yurt dışında, destek kapsamındaki markası ile ilgili olarak franchising sistemi ile faaliyete geçirilecek mağazalarına ilişkin brüt kira, kurulum/dekorasyon ile konsept mimari çalışma giderleri birim başına en fazla 2 yıl olmak üzere yıllık 3.619.000 TL'ye kadar desteklenir. 

Franchise’ın, destek kapsamındaki çok kanallı zincir mağaza markasına ait perakende satış noktası konsepti ile kurgulanması gerekir. Bakanlık yurt dışı temsilcisi tarafından ilgili birimde pazarlanan ürünlere ilişkin ayrıca bir değerlendirme yapılmaz.

 

Whatsapp Whatsapp