Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği

İhracat pazarlarının araştırılması, pazar payının artırılması için potansiyel müşterilerle iş görüşmesi yapmak amacıyla gerçekleştirilen pazar araştırma seyahatlerinde ulaşım ve konaklama giderlerinin %50'si, seyahat başına 278.091 TL'ye kadar desteklenmektedir. 

Bu destek, onaylanmış Pazara Giriş Projesinde (ihracat planında) yer alan ülkelere yönelik seyahatleri kapsar. Onaylı projenin olmaması durumunda ya da projede yer almayan ülkelere yönelik seyahatlerde destek verilmez.

Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücret giderleri.

Konaklama: Kişi başına günlük 6.952 TL’ye kadar konaklama giderleri.

Şirketler, bu destekten bir takvim yılında en fazla 5 defa yararlanabilir. Toplamda en fazla 20 kez yararlanabilirler. 

Desteğe İlişkin Hususlar

  • Pazar araştırma faaliyeti kapsamında her gün en az 1 görüşme yapılmalıdır. 
  • Pazar araştırma seyahatine en fazla 10 gün süreyle destek verilir. 20 günü aşan seyahatler desteklenmez.
  • Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla 2 yurt dışı pazar araştırması faaliyeti desteklenir.
  • Bir yurt dışı pazar araştırması faaliyeti en fazla 3 ülke için desteklenir.

Desteklenmeyen Durumlar

Pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı seyahatleri desteklenmez.

Grup seyahati veya resmi ve/veya özel kurum ve/veya kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen toplantı, sergi, konferans vb. organizasyonlar desteklenmez.
Beş ve üzeri sayıda şirketin birlikte gerçekleştirdiği grup seyahatleri desteklenmez.

Yurt dışı pazar araştırması faaliyetinin gerçekleştirildiği ülkede ve tarihlerde düzenlenen bir fuara stand ile iştirak ettiği tespit edilen şirketler desteklenmez.
Yurt dışı pazar araştırması faaliyetine katılan şirket çalışanlarının (şirket ortağı veya çalışanı olsa dahi) eşleri ve ikinci dereceye kadar kan hısımlarının eşlik ettiği seyahatler desteklenmez.

Yurt dışı pazar araştırmasını gerçekleştiren şirketin pazar araştırması yapılan ülkede yurt dışı birimi/ofisi olması durumunda ilgili ülkeye ilişkin giderler desteklenmez.
Türkiye’den görüşme yapılmayan ülkeye gidişe ve/veya görüşme yapılmayan ülkeden Türkiye’ye dönüşe ilişkin ulaşım giderleri desteklenmez.

Sizler İçin Ne Yapıyoruz?

Desteklerin hatasız, eksiksiz ve en kısa sürede bütçenize kazandırılması için destek başvurularının öncesinden başlamak üzere desteklerin banka hesaplarına geçmesine kadar tüm süreçlerde danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Detaylı bilgi ve hizmet alımı için bize e-posta gönderebilir ya da bizi arayabilirsiniz.
 

Whatsapp Whatsapp