İŞKUR İşbaşı Eğitim Desteği | Apsis DanışmanlıkİŞKUR İşbaşı Eğitim Desteği

Mesleki deneyimi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırmak için istihdam edilebilirliği artırmak amacıyla düzenlenen işbaşı eğitim programı sayesinde işverenler, hem işe alacakları kişileri kendi işyerlerinde yetiştirmekte hem de belirli bir süre istihdam maliyetinden tasarruf sağlamaktadır.

İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma Şartları

İşverenler sigortalı sayısının %30’una kadar katılımcı talep edilebilmektedir. 

  • İŞKUR’a kayıtlı olmak
  • Son 6 ayda ortalamada en az 5 sigortalı çalışana sahip olmak
  • Katılımcıların en az %60’ını 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az 2 katı kadar süreyle istihdam etmeyi taahhüt etmek

   Türk Meslekler Sözlüğünde meslek ana grubu “Nitelik Gerektirmeyen Meslekler” olarak belirlenen meslekler dışındaki mesleklerde program düzenlenebilecektir.

İşbaşı Eğitim Programlarının Süresi

Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır.

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay uygulanmaktadır.

Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilmektedir.

İşbaşı Eğitim Programlarında Karşılanabilecek Giderler

İşbaşı eğitim programına katılan vatandaşlara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden;

  • İş arayan statüsündeki kişilere günlük 438,55 TL, lise üstü, açık/uzaktan eğitim alan öğrenciye 438,55 TL, lise ve altı öğrenim düzeyindeki öğrenciye 328,91 TL, işsizlik ödeneği alanlara günlük 219,28 TL ödenir.
  • Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 482,41 TL cep harçlığı ödenmektedir.
  • Genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından program süresince karşılanmaktadır.

Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı da bulunmaktadır.


Sizin için ne yapıyoruz?

Destek kalemlerinin hatasız ve en kısa sürede bütçenize kazandırılması için destek başvuruları öncesinden, desteklerin banka hesaplarına geçmesine kadar tüm süreçlerde danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Detaylı bilgi ve hizmet alımı için bizi arayabilir ya da e-posta gönderebilirsiniz.

Whatsapp Whatsapp