Yurt Dışı Pazar Destek Programı

KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Programı sayesinde işletmelere,  %70 oranında geri ödemesiz,  %30 geri ödemeli olmak üzere toplamda  300 bin TL’ye kadar nakdi destek sağlanabilmektedir.

Programın amacı;

 • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,

 • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,

 • KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,

 • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,

 • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.

Verilen Destekler

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik olan bu programda verilecek desteğin üst limiti,  210.000 TL’si  geri ödemesiz,  90.000 TL’si  geri ödemeli olmak üzere toplamda 300.000 TL’dir.

Destek Unsurları Destek Üst Limiti
Personel Gideri Desteği 90.000 TL
Yazılım ve Donanım Giderleri Desteği 100.000 TL
Tanıtım Giderleri Desteği 100.000 TL
Yurtdışı Fuar ve Seyahat Giderleri Desteği 150.000 TL
Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği 100.000 TL
Hizmet Alım Giderleri Desteği 100.000 TL

Personel Gideri Desteği

Proje kapsamında yeni istihdam edilecek (işletmede son 4 ayda istihdam edilmemiş) tam zamanlı çalışacak en fazla iki personel için destek oranı dikkate alınmaksızın (%100 geri ödemesiz)  90.000 TL’ye kadar destek veri verilmektedir.

Personel gideri için verilecek destek, Kurul tarafından karar verilen toplam destek tutarının %30’unu aşamaz.

   Bu destek kapsamında işletmede yabancı uyruklu personel de istihdam edilebilir.

Yazılım ve Donanım Giderleri Desteği

Proje kapsamında satın alınacak yazılım ve donanım giderlerine  toplamda 100.000 TL’ye kadar destek verilir.

Yazılım giderleri kapsamında yazılımın lisans bedeli, proje süresi ile sınırlı olmak üzere zaman sınırlı lisans kullanım bedeli ve bulut tabanlı yazılım lisans kullanım bedeli, yazılıma ait eğitim ve danışmanlık giderleri için en fazla  50.000 TL destek verilir.

   Açık kaynak kodlu olanlar hariç olmak üzere ERP, MRP ve muhasebe yazılımları desteklenmez.

Donanım giderleri kapsamında sunucu (server), masaüstü bilgisayar, diz üstü bilgisayar ve ihtiyaç duyulan diğer donanım giderleri için en fazla  50.000 TL destek verilir.

   Açık kaynak kodlu yazılım kullanılması ve bunun KOSGEB tarafından kabul edilmesi durumunda, personel gideri dışındaki tüm geri ödemesiz destek oranlarına %15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır. (Proje giderlerinde %85 geri ödemesiz, %15 geri ödemeli destek verilir.)

   Projeye konu satın alınacak yazılımın yerli malı belgesine sahip olması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır. (Proje giderlerinde %85 geri ödemesiz, %15 geri ödemeli destek verilir.)

   Destek oranlarına ilave edilecek destek oranı %15’i, işletmeye ödenen destek tutarı ise destek üst limitlerini ve toplam destek üst limitini geçemez.

Tanıtım Giderleri Desteği

Her bir gidere ait destek üst limiti 20.000 TL olmak üzere tanıtım giderleri desteğinin toplam üst limiti  100.000 TL’dir.

Proje kapsamında, uluslararası pazarlara yönelik tanıtım için destek kalemleri;

 • Dijital reklam/tanıtım (sosyal medya reklamları, arama motoru optimizasyonu) giderleri
 • Yurt dışında basılan dergilerde yayınlanan reklam giderleri
 • İşletmeyi ve ürünlerini tanıtıcı ve sadece yabancı dilde hazırlanmış katalog giderleri
 • Havayolu dergilerinde yayımlanan reklam giderleri

 

Yurtdışı Fuar ve Seyahat Giderleri Desteği

Yurt dışı fuar katılımı giderleri ile tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik yurt dışı seyahat giderlerine  150.000 TL’ye kadar destek verilir.

Ticaret Bakanlığı’nın internet sayfasında yayınlanan fuarlar listesinde yer alan yurt dışı fuarlara katılım için ödenen yer kirası, stant kurulumu, nakliye, depolama giderlerine ilişkin harcamalar ile fuarda görev alacak işletme temsilcilerinin fuarın başlangıç tarihinden en fazla 3 gün önce ve fuar bitimi tarihinden en fazla 3 gün sonra olmak üzere gerçekleşen konaklama ve ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım giderleri destek kapsamındadır.

   İşletme sahibi, ortağı veya projede görevli çalışanları arasından proje kapsamındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilecek yurt dışı iş seyahatine ilişkin en fazla 2 kişinin konaklama ve ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım giderleri desteklenir.

 

Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği

İşletmelerin, yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz konularında alacakları hizmet giderleri ile belgelendirme giderleri  100.000 TL’ye kadar desteklenir.

   Belgelendirme giderleri desteği kapsamında işletmelerin başvuru, dosya inceleme, danışmanlık, eğitim, tetkik, denetim ve belge alımı giderlerine 20.000 TL’ye kadar destek verilir.

 

Hizmet Alım Giderleri Desteği

Proje ile ilişkilendirilebilecek hizmet alımlarında  toplamda 100.000 TL’ye kadar destek verilir.

 • Eğitim ve danışmanlık giderleri kapsamında, ihracata yönelik olarak belirli kuruluşlardan alınacak eğitim ve danışmanlık giderleri  20.000 TL’ye kadar desteklenir.
 • Tasarım giderleri kapsamında, ihracata konu ürün / ambalaj tasarım giderleri  20.000 TL’ye kadar desteklenir.
 • Yurt dışı marka tescil giderleri kapsamında, Türk Patent ve Marka Kurumu ve muadili yurt dışı kurum/kuruluşlara Marka Tescil Belgeleri için yapılan ödemelere ilişkin giderler  20.000 TL’ye kadar desteklenir.
 • Nakliye giderleri kapsamında, ihracata konu ürün numunesini havayolu / karayolu / demiryolu / denizyolu ile yurt dışındaki alıcıya göndermelerine ilişkin ulaşım sürecindeki tüm nakliye ve sigorta giderleri  20.000 TL’ye kadar desteklenir.
 • Diğer hizmet alımları giderleri kapsamında proje ile ilişkilendirilebilecek diğer hizmet alım giderleri  20.000 TL’ye kadar desteklenir.

 

Programa Başvuru Şartları

 • İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez yararlanabilir.
 • Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir.
 • İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.
 • İşletmenin toplam destek talebinin, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmaması gerekir.
 • İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. Ancak imalat sektöründe veya  Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.

 

Program Başvuru Aşamaları

 1. Proje süresi en az 8 ay, en fazla 24 aydır. Desteklenecek proje süresi 4 ayın katları şeklinde belirlenir.
 2. Proje başvurusu en az 2 farklı gider grubundan oluşmalıdır.
 3. Program başvurusu için KOSGEB’e iş planı sunulur.
 4. Sunulan İş Planı, Kurul tarafından değerlendirilerek işletme için destek üst limiti belirlenir.

 


Ne yapıyoruz?

Şirketinizin kuruluşu öncesinden başlayarak, desteklerden faydalanabilmek için gerekli fiziki altyapının sağlanması, KOSGEB’e sunulacak iş planı ve destek başvuru dosyalarının hazırlanması ve ödeme başvurularının yapılması gibi tüm aşamalarda danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Detaylı bilgi ve hizmet alımı için bize  e-posta gönderebilir ya da bizi  arayabilirsiniz.

Whatsapp Whatsapp