Yatırım Teşvik Belgesi

Komple yeni bir yatırım, modernizasyon ya da kapasite artırımı amaçlı yapılan yatırımlarda makine, teçhizat alımı ile bina/inşaat harcamalarında yatırım teşvik belgesi ile çeşitli muafiyet ve indirimlerden sunulmaktadır. Yatırım konusuna ve bölgesine göre miktar ve oranları değişen muafiyet ve indirim unsurları şunlardır;

  • KDV İstisnası
  • Gümrük Vergisi Muafiyeti
  • Gelir/Kurumlar Vergisi İndirimi
  • Sigorta Primi Desteği
  • Faiz/Kâr Payı Desteği 
  • Gelir Vergisi Stopajı Desteği
  • Yatırım Yeri Tahsisi
  • İnşaat-Yapı Harçları Muafiyeti
  • Emlak Vergisi ve Damga Vergisi Muafiyeti

Yatırım Teşvik türleri nelerdir?

Genel Teşvik

Bölgesel teşvik ve stratejik yatırım konularından oluşmayan genel teşvike tabi yatırımlarda, KDV istisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti ve tersanelerin gemi inşaa yatırımları için Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği uygulanmaktadır. Genel teşvik yatırımlarında asgari yatırım tutarı, gelişmişlik düzeyine göre belirlenen bölgelerden 1'inci ve 2'nci bölgelerde 3 milyon TL, diğer bölgelerde 1,5 milyon TL olarak belirlenmiştir.

Bölgesel Teşvik

Yatırım yapılan/yapılacak ilin, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen sektörlerinde faaliyet gösterilmesi durumunda, asgari yatırım tutarı koşulu sağlanan yatırımlar bölgesel teşviklerden yararlanılabilir. Bölgesel destek konusu yatırımlarda verilen yatırım teşvikleri; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Gelir/Kurumlar Vergisi İndirimi, Sigorta Primi Desteği, Faiz/Kâr Payı Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, İnşaat-Yapı Harçları Muafiyeti, Emlak Vergisi ve Damga Vergisi Muafiyeti.

Verilen destekler, yatırım yapılan sektör ve bölgeye göre değişiklik göstermekte olup, sektör, il ve asgari yatırım tutarı detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Öncelikli Yatırımlar

Bölgesel teşvik unsuru olan bu yatırımlarda, yatırım yerine bakılmaksızın 5'nci bölge desteği sağlanır. Yatırımın 6'nci bölge illerinde gerçekleşmesi durumunda 6'ncı bölge desteği verilir. Öncelikli yatırım konularında verilen yatırım teşvikleri; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Gelir/Kurumlar Vergisi İndirimi, Sigorta Primi Desteği, Faiz/Kâr Payı Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, İnşaat-Yapı Harçları Muafiyeti, Emlak Vergisi ve Damga Vergisi Muafiyeti.

Öncelikli yatırım konularına ve teşvik detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Orta-Yüksek Teknoloji Yatırımları

Bölgesel teşvik unsuru olan bu yatırımlarda, yatırım yerine bakılmaksızın 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı bölge desteği sağlanır. Yatırımın 6'nci bölge illerinde gerçekleşmesi durumunda 6'ncı bölge desteği verilir. Orta-yüksek teknoloji yatırım konularında verilen yatırım teşvikleri; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Gelir/Kurumlar Vergisi İndirimi, Sigorta Primi Desteği, Faiz/Kâr Payı Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, İnşaat-Yapı Harçları Muafiyeti, Emlak Vergisi ve Damga Vergisi Muafiyeti.

Orta-yüksek teknoloji yatırım konularına ve teşvik detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Stratejik Yatırımlar

İthal bağımlılığı yüksek ara mal veya ürünlerin üretimine yönelik asgari 50 milyon TL tutarında ve belirli kriterler taşıyan yatırımlar desteklenmektedir. Stratejik yatırımların teşvikine yönelik detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 

Yatırım Teşvik Belgesi nasıl alınır?

Yatırım teşvik belgesi alım işlemlerine başlamadan önce yatırımın konusu belirlenir. Henüz faaliyette olmayan bir yatırım için komple yeni yatırım söz konusu iken, mevcut bir faaliyetin olması durumunda tevsi (kapasite artırımı) veya modernizasyon (envanter yenilemesi) konulu bir Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu yapılacaktır. Yatırımın konusuna göre belge başvurusunda temini gerekli belgeler değişiklik göstermektedir. 

Yatırım teşvik belgesi başvurusu, yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından elektronik ortamda yapılmaktadır. Belge başvurusu, yatırım konusuna göre farklı sürelerde sonuçlanmakta olup, henüz sürecin başından itibaren ve belge alımı sonrasında işlemlerin ilgii mevzuata uygun olarak yapılması önem arz etmektedir. 

Belirlenen yatırım cinsi ve konusu doğrultusunda hazırlanan bir fizibilite ile ilgili Bakanlığa başvurularak yatırım teşvik belgesi alınabilmektedir. Yapılacak belge başvurusu öncesinde, yatırımın cinsi ve sektörüne göre temini gerekli bazı belgeler hazırlanmalıdır.

Hangi şirketler ve sektörler Yatırım Teşvik Belgesi alabilir?

Sahış şirketleri, sermaye şirketleri (limited, anonim), adi ortaklıklar, kooperatifler, birlikler, kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunları %50'nin üzerinde pay sahibi olduğu kurum ve kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve yabancı merkezli şirketlerin Türkiye'deki şubeleri yatırım teşvik belgesi alarak teşviklerden yararlanabilir.

Sektörel açından aşağıda belirtilenler yatırım teşvik belgesi alabilir.

İmalat (Gıda, içecek, tekstil, giyim, deri, saraciye, ağaç, kağıt, kok kömürü, rafine petrol, kimyasal, tıbbi eczacılık, kauçuk ve plastik, metal, demir, çelik, mineral, makine ve teçhizat, elektrikli teçhizat, motorlu taşıtlar, ulaşım araçları, mobilya, atık geri kazanım, enerji vd.)

Tarım (Seracılık, entegre hayvancılık, su ürünleri, hayvansal ürünler vd.)

Madencilik (Her türlü madenclik faaliyetleri)

Hizmetler (Oteller, öğrenci yurtları, wellness, sosyal hizmetler, hastane hizmetleri, yazılım, teknik test ve analiz, eğitim kurumları, taşımacılık, depolama-ambarlama, soğuk hava deposu, lisanslı depoculuk, veri işleme ve veri tabanı, telekomünikasyon, spor vd.)

Teşvik edilmeyen veya yatırımı belirli şartlara bağlı olarak teşvik edilen yatırımlar için bize ulaşın.

Whatsapp Whatsapp