Apsis Editör Ekibi
15 Aralık 2023

Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Tıp Merkezi Seti Yayımlandı!

Sağlıkta Kalite Sistemi kapsamında sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanmasına yönelik hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” ile belirlenmişti.

Yönetmelik hükümlerine göre sağlık kurum ve kuruluşları, uygulaması gereken sağlıkta kalite standartlarına ilişkin rehberlerin yayımlanmasından itibaren altı ay sonra sorumlu tutulmaktadır. Bu kapsamda Tıp Merkezleri için “SKS Tıp Merkezi Seti” 12 Aralık 2023 tarihinde yayımlanmış olup, yayım tarihinden 6 ay sonra tıp merkezleri sağlıkta kalite standartlarından sorumlu olacak ve denetleneceklerdir.  

SKS Tıp Merkezi Seti

SKS Tıp Merkezi Seti, 5 boyutta ve 10 hedef üzerine inşa edilen 30 bölümden oluşmakta, 311 standart ve 948 değerlendirme ölçütü ile puanlama kapsamına alınmaktadır. 

Boyutlar

Standart Sayısı

Değerlendirme Ölçütü Sayısı

Kurumsal Hizmetler

54

167

Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler

24

63

Sağlık Hizmetleri

149

460

Destek Hizmetleri

77

246

Gösterge Yönetimi

7

12

Toplam

311

948

Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Tıp Merkezi Seti Yayımlandı!

Kurumsal Hizmetler

Tıp merkezinde, tüm çalışanların yer aldığı etkin bir kalite yönetim yapılanması meydana getirerek, kaliteli hizmet sunumuna ilişkin faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere hazırlanmış standartlar içerir. Bu boyutta değerlendirilen bölümler;

 • Kurumsal Yapı
 • Kalite Yönetimi
 • Doküman Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi
 • Eğitim Yönetimi

Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler

Hastaların temel haklarını, güvenliğini ve memnuniyetini, çalışanların ise sağlıklı bir çalışma yaşamı içinde olmalarını sağlamak, sunulan hizmetlere hasta ve çalışan açısından bakmak amacıyla hazırlanmış bölümlerden oluşmaktadır. Bu boyutta değerlendirilen bölümler;

 • Hasta Deneyimi
 • Hizmete Erişim
 • Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Sağlık Hizmetleri

Tıp merkezinde verilen tüm sağlık hizmet süreçlerinin SKS hedefleri kapsamında verilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış standartları içeren bölümlerden oluşan boyuttur. Bu boyutta yer alan bölümler, alan ve süreç bazlı sağlık hizmetlerini içermektedir. Bu boyutta değerlendirilen bölümler;

 • Hasta Bakımı
 • İlaç Yönetimi
 • Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü
 • Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Hizmetleri
 • Radyasyon Güvenliği
 • Acil Sağlık Hizmetleri
 • Ameliyathane
 • Doğum Hizmetleri
 • Üremeye Yardımcı Tedavi Hizmetleri
 • Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri
 • Evde Sağlık Hizmetleri

Destek Hizmetleri

Sağlık hizmet süreçlerinin güvenliğini ve sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli alt yapıyı oluşturmak amacıyla hazırlanmış bölümlerden oluşmaktadır. Bu boyutta değerlendirilen bölümler;

 • Tesis Yönetimi
 • Otelcilik Hizmetleri
 • Bilgi Yönetim Sistemi
 • Malzeme ve Cihaz Yönetimi
 • Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
 • Atık Yönetimi
 • Dış Kaynak Kullanımı

Gösterge Yönetimi

Hizmet sunum performansını sürekli izleyerek kalite iyileştirme süreçlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla hazırlanmış bölümden oluşmaktadır. Bu bölümde Bakanlık tarafından yayınlanan SKS göstergelerine atıfta bulunulmaktadır. Bu boyutta değerlendirilen bölümler;

 • Göstergelerin İzlenmesi

SKS Uyumu İçin Ne Yapılmalıdır?

Güvenilir bir kurum haline gelinmesi sürecinde önemli bir rol oynayan kalite standartların ilk iş yayımlanan rehbere göre bir ön değerlendirme yapmaktır. Aynı zamanda bir “öz değerlendirme” anlamına da gelebilecek bu değerlendirmede, boşlukların tanımlanması ve iyileştirme gereken alanların saptanması sağlanabilmektedir.

Ekibimizin sahip olduğu uzmanlık ve deneyimden faydalanarak kurumunuzun mevcut durumu analizini yaptıktan sonra iş süreçlerinizi iyileştirebilir, sorunlara çözüm bulabilir ve daha etkin bir kalite yönetim sistemine sahip olursunuz. Aynı zamanda kurumsal yapınızın gelişmesi açısından personelinizin eğitimi ve gelişimi konusunda destek sağlayabilirsiniz. SKS danışmanlık hizmetimizle ilgili detaylara internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

Kalite hedefinizde bu önemli adımı bizimle birlikte atın!


Diğer Blog Yazılarına Göz Atın
Apsis Editör Ekibi

Apsis Editör Ekibi

2019 yılından bugüne kadar devlet teşvikleri alanında faaliyet gösteren Apsis Danışmanlık Hizmetleri, sağlık turizmi, imalat sanayi, ihracatçı işletmeler ile çeşitli KOSGEB ve TÜBİTAK projelerinde terzi usulü anlayışı profesyonel bir yaklaşımla yerine getirerek milyonlarca lira devlet desteğini işletmelere kazandırmaktadır.

Whatsapp Whatsapp