Küresel Tedarik Zinciri Destekleri

Küresel markalara ürün tedarik eden imalatçı firmalar, Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi ile yurt dışı birim kira ve depolama giderleri kapsamında desteklenmektedir.

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi Desteği

Proje kapsamında aşağıda belirtilen giderler 2 yıl süreyle %50 oranında ve 41.943.848 TL'ye kadar desteklenir. Bir şirket, bu projeden yalnızca 1 kez yararlanabilir.

  • Makine, ekipman, donanım harcamaları
  • Yazılım harcamaları
  • Eğitim ve danışmanlık hizmeti harcamaları
  • Sertifikasyon, test/analiz, ürün doğrulama harcamaları

Hazırlanacak projenin Bakanlık tarafından yapılacak ön inceleme çalışması akabinde onaylamasını müteakip tedarikçi projeye başlayabilir. Ön inceleme çalışmasında şirketin aşağıdaki yetkinlikleri değerlendirilir.

  • Mevcut üretim yetkinliği ve geliştirme potansiyeli
  • Finansal performans
  • Bilgi sistemleri yönetimi
  • Organizasyon ve insan kaynakları

Kira ve Depolama Giderleri Desteği

Küresel tedarik zincirine yönelik olarak yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden şirketlerin Türkiye'de üretilen ürünlerinin pazarlandığı yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık 11.183.893 TL'ye kadar 4 yıl süreyle desteklenir.

Destek başvurusu öncesinde ön onay alınması gerekmektedir. 

Kira desteği kapsamında en fazla 25 birim desteklenmekte olup, destekten yararlanacak şirketin, destek başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş olması gerekir.

Hedef ülkelerde yapılacak giderler %70 oranında desteklenir. Hedef ülkede bulunan yurt dışı depoda bulunan tüm ürünlerin hedef sektörlerde olması halinde giderlerin %75'i desteklenir.

Şirkete veya şirketin yurt dışında kurulu şirketine ait depoların yanı sıra, küresel firma markalı ya da şirket tarafından üretilen markasız veya şirket üzerine tescilli markalı ürünlerin bulunduğu depolar destek kapsamında değerlendirilir.

Whatsapp Whatsapp