Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği

Sürdürülebilir ihracat artışını sağlama odaklı hedef pazar, yurt dışı pazarlara yönelik finansman, fiyatlandırma stratejisi, pazarlama, kanal stratejisi, bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair alınacak danışmanlık ve rapor giderleri %50 oranında ve proje başına 557.727 TL'ye kadar desteklenir. Bir şirket için en fazla 2 pazara giriş projesine destek verilir.

Bakanlığa yapılan proje (ihracat planı) başvurusunda aşağıdaki kriterler gözetilerek ön inceleme yapılır.

  • Mevcut üretim yetkinliği ve geliştirme potansiyeli

  • Pazarlama ve satış

  • Bilgi sistemleri yönetimi

  • Finansal performans

  • Organizasyon ve insan kaynakları

  • Üst yönetimin projeyi sahiplenme düzeyi

Projenin, ön inceleme çalışması sonrası Bakanlık tarafından onaylanmasını müteakip projeye başlanabilir. Bakanlık tarafından nihai değerlendirme aşamasında onaylanmayan ihracat planına ilişkin giderler desteklenmez. 

Pazara giriş projesi kapsamında danışmanlık hizmeti sağlayacak şirketin 5448 Sayılı Karar'a ilişkin Genelge kapsamına alınmış olması gereklidir.

Bu kapsama alınmak isteyen danışmanlık şirketleri aşağıdaki şartları taşımalıdır.

  • Son 2 yıl içerisinde her bir yıla ilişkin ticari faaliyet gelirlerinin en az %51’ini yönetim danışmanlığı hizmet gelirlerinden elde etmelidir.

  • Son 5 yıl içerisinde işletme ve kuruluşlara yönetim danışmanlığı sektöründe verilen hizmete ilişkin en az 2 adet referans sunulmalıdır.

  • En az 3 yıldır faaliyette olması, bünyesinde en az 5 danışman bulunması, ihracat planını hazırlayacak danışmanlarının ihracata yönelik en az 5 yıllık tecrübeye sahip olması ve en az 50 firmaya ve/veya kurum/kuruluşa yönelik birebir ya da bir proje dahilinde ihracat danışmanlığı hizmeti vermiş olması gereklidir.

Sizler İçin Ne Yapıyoruz?

Desteklerin hatasız, eksiksiz ve en kısa sürede bütçenize kazandırılması için destek başvurularının öncesinden başlamak üzere desteklerin banka hesaplarına geçmesine kadar tüm süreçlerde danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Detaylı bilgi ve hizmet alımı için bize e-posta gönderebilir ya da bizi arayabilirsiniz.

Whatsapp Whatsapp