Stratejik Yatırımlar

İthalat bağımlılığı yüksek olan ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. Bu kapsamda desteklenecek olan yatırımların aşağıdaki kriterlerin tamamını sağlamaları gerekmektedir.

  • Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon TL olması
  • Yatırım konusu ürünle ilgili yurt içi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,
  • Yatırımla sağlanan katma değerin asgari %40 olması (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmayacaktır)
  • Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değerinin son 1 yıl itibarıyla en az 50 milyon ABD DOLARI olması

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (TOSHP) kapsamında Bakanlıkça uygun görülen yatırımlar da stratejik yatırımlar kapsamında desteklenebilecektir.

  • T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan alınacak proje onayı ile gerçekleştirilecek savunma sanayine yönelik yatırımlarda; yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması ve yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının elli milyon ABD Dolarının üzerinde olması şartı aranmaz.
  • Endüstri Bölgelerinde gerçekleştirilecek asgari 3 milyar TL tutarındaki liman ve depolama tesisi yatırımlarının stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verilebilir. Bu yatırımlar için stratejik yatırım koşulları aranmaz.

Stratejik yatırımlara sağlanan desteklerin detayları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Destek Unsurları Tüm Bölgeler
KDV İstisnası VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR
Vergi İndirimi* Destek Tutarının Yatırıma Katkı Oranı
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Destek Süresi7 yıl (6. bölgede 10 yıl)
Yatırım Yeri Tahsisi VAR
Faiz/Kâr Payı Desteği** TL Kredi5 Puan (TOSHP kapsamında yüksek teknolojili üründe 10, diğerlerinde 8 puan)
  Döviz Kredi2 puan
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği -Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlarda 10 yıl
-Diğer bölgelerde, TOSHP kapsamında yüksek teknolojili üründe 7 yıl, diğerlerinde 5 yıl
İnşaat-Yapı Harçları, Emlak ve Damga Vergileri Muafiyeti VAR
KDV İadesi VAR (Sadece 500 milyon TL ve üzeri yatırımlar için)

Sigorta primi işçi hissesi desteği, TOSHP Kapsamında stratejik olarak desteklenen yatırımlarda ürün yüksek teknolojili ise azami 500, diğerlerinde ise azami 300 çalışan için uygulanabilir

Whatsapp Whatsapp